gusht 28, 2018 09:45
Agjencia për Barazi Gjinore ka organizuar trajnimin me 27 dhe 28 shtator lidhur me Vlerësimin e Ndikimit Gjinorë

Agjencia për Barazi Gjinore nga data 27,28 shtator, ka organizuar trajnimin lidhur me vlerësimin e ndikimit gjinorë.

Në këtë trajnim të organizuar nga ABGJ  janë shtejlluar tema të cilat kanë të bejnë me analizat gjinore si dhe vlerësimi i ndikimit gjinor, përshkrimi i qëllimeve të VNR-së , shfrytëzimi i analizave të bëra për rëndësinë gjinore, definimi i opsioneve- analiza e ndjeshme gjinore dhe peshimi i ndikimit gjinor, identifikimi dhe vlerësimi i ndikimeve të ardhshme (ndikimi ekonomik, shoqëror, mjedisor, ndër-sektorial dhe buxhetor). Trajnimi u mbajt nga dy eksperte ndërkombëtare,ne kete puntori prezent ishin zyrtar nga MBPZHR,MAP,MPB.

Punëtorit u realizuan me mbështetjen e SIDA’s Suedeze