Në kuptim të zbatimit të Ligjin nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve ju njoftojme se Agjencia per Barazi Gjinore ka emeruar si Zyrtare Sinjalizuese znj Saranda Zogaj 

January 25, 2023

Në kuptim të zbatimit të Ligjin nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve ju njoftojme se Agjencia per Barazi Gjinore ka emeruar si Zyrtare Sinjalizuese znj Saranda Zogaj