December 11, 2018

KONFERENCË RAJONALE - 

“Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore” - 

 

 

Kjo konferencë organizohet nga Zyra e Koordinatorit Nacional /Ministrisë së Drejtësisë në partneritet me : Agjencinë për Barazi Gjinore, Ministrinë e Punës dhe  Mirëqenies Sociale, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit,  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Shëndetësisë, Policia e Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës, Grupin e Grave Deputete, Rrjeti i Grave të Kosovës, UNKT, UN Women, UNDP, OSCE, Zyra e  BE-së, EULEX, Ambasada Amerikane dhe KFOR-i.

#tinukjevetëm