ABGJ në bashkëpunim me MASH, ju ftojnë me 06 Qershor 2019 në prezantimin e Udhëzuesit “ Parandalimi i Stereotipave Gjinorë dhe Promovimi i Barazisë Gjinore në Tekstet dhe Materialet Shkollore

May 31, 2019

ABGJ në bashkëpunim me MASHT, ju ftojnë me 06 Qershor 2019 të merrni pjesë në prezantimin e Udhëzuesit “ Parandalimi i Stereotipave Gjinorë dhe Promovimi i Barazisë Gjinore në Tekstet dhe Materialet Shkollore”.

Hartimi i teksteve shkollore me perspektivë gjinore është një nga obligimet e dala nga Ligji për Barazi Gjinore 0L/20, respektivisht neni 21, i cili kërkon hartimin e teksteve shkollore, rishikimin e tyre nga perspektiva gjinor si dhe eliminimin e stereotipeve gjinore ne tekstet shkollore ekzistuese.

Ky udhëzues është realizuar me mbështetje të projektit - konsorciumit Niras –CPM Internacional.

Takimi do të mbahet me datë 06 Qershor 2019, në hotel Sirius duke filluar nga ora 10:00-12:00

Hartimin i Manulit u mbështet nga  SIDA’s Suedez .