Më 16 tetor organizata CNVP (Lidhim Vlerat e Natyrës me njerëzit) mbështetur nga projekti i Ambasadës Suedeze në kordinim me Agjencinë për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit si dhe Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

October 01, 2019

Më 16 tetor organizata CNVP (Lidhim Vlerat e Natyrës me njerëzit) mbështetur nga projekti i Ambasadës Suedeze në kordinim me Agjencinë për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit  si dhe Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural do të shënojnë Ditën Ndërkombëtare të Gruas Rurale (15 tetor) duke promovuar kryesisht aktivitetete e grave rurale në sektorin e produkteve pyjore jodrusore dhe bimëve aromatike.

Temë e këtij viti për Ditën Ndërkombëtare të Gruas Rurale është :“ Infrastrukturë të qëndrueshme, shërbime dhe mbrojtje sociale për barazin gjinore dhe fuqizimin e grave dhe vajzave rurale.