ABGJ me 25 Nëntor 2019 me rastin e 16 diteve te Aktivizmit prezanton

November 21, 2019

ABGJ me 25 Nëntor 2019 me rastin e 16 diteve te Aktivizmit prezanton : Manualin për Vlerësimin e Ndikimit Gjinor”, i realizuar nga Konsorciumi Niras CPM International përmes projektit të Sida ‘s për ABGJ , si dhe prezantimin e “Raportit mbi nivelin e zbatimit të Procedurave Standarde të Veprimit”, i realizuar në bashkëpunim me GIZ - Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman.

Po ashtu, gjatë orës 17:00-00:00 do të ndriçohet Ndërtesa e Qeverisë me ngjyrë portokalli si dhe kordelja e bardhë.

ABGJ në kuadër të fushatës ka realizuar edhe disa materiale promovuese.

Aktivitete mbështeten nga Ambasada Suedeze -SIDA