Welcome to the Equal Work Event! 28th of January, 5 pm

January 20, 2020

Mirësevini në Ngjarjen e Punës së Barabartë!-

28. Janar, 17.00

Qëllimi i kësaj ngjarje është rrjetizimi, diskutimi dhe asresimi i çështjeve e barazisë gjinore dhe fuqisë punëtore, rritjen e vetëdijes and rekomandimin e zgjdhjeve direkte që mund ta avancojnë barazinë gjinore në Kosovë. 

 

Programi:

17.00: -Takimi dhe ekspozita

17.30 :-Diskutimi në panel,

18.30 :-Rrjetizimi dhe diskutimet,