Konkurse

Minimize

                                                                                                                
                           
Titulli i Pozitës:  KONKURS I BRENDSHEM-AVANCIM                                                   
Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 20.07.2018
Data e Përfundimit:
27.07.2018
                                                                                                                
                           
Titulli i Pozitës:  KONKURS I BRENDSHEM-AVANCIM                                                   
Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 04.04.2018
Data e Përfundimit:
11.04.2018
Titulli i Pozitës: Vazhdim i Konkursit -Konsulenti per Hartimin e
Planit menaxhimin e rrezikut në ABGJ 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                
                           

Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 12.04.2018
Data e Përfundimit:
16.04.2018Titulli i Pozitës: Vazhdim i Konkursit-Shërbim Auditimi                                        
                                                                                                                
                           

Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 17.01.2018
Data e Përfundimit:
19.01.2018


                                                                                                   
Titulli i Pozitës: Vazhdim i Konkursit-Shërbim Auditimi                                        
                                                                                                                
                           

Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 05.12.2017
Data e Përfundimit: 18.12.2017


                                                                                                   
     
Titulli i Pozitës:
     Njoftim për aplikusit e Konkursit Publike të ABGJ-së
për poziten Zyrtare i lartë për Bashkëpunim profesional 
i publikuar me 06/10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 06.10.2017
Data e Përfundimit: 20.10.2017                                                                                                   
     
Titulli i Pozitës: Zyrtarë i Larte për Bashëkpunim Profesional                 

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 06.10.2017
Data e Përfundimit: 20.10.2017                                                                                                   
     
Titulli i Pozitës: Ekspert ( i kategorisë së dytë)/e për                             
Hartimin e Programit për Barazi Gjinore 
2017-20.. Junior për Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale
Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.05.2017
                                                                                                   
     
Titulli i Pozitës: Ekspert ( i kategorisë së dytë)/e për                             
Hartimin e Programit për Barazi Gjinore
2017-20.. Junior për të Drejtat e Grave,
Qasja në Drejtësi dhe Siguri
Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.05.2017
     
Titulli i Pozitës: Ekspert/e për Hartimin e Programit për                           
Barazi Gjinore 2017-20..Senior për Zhvillim
njerëzor,Rolet dhe Marrëdhëniet Gjinore
Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.05.2017     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Barazi                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017


         
                                                                                                   
     
Titulli i Pozitës: Ekspert/për Hartimin e Programit të                                
për Barazi Gjinore 2018-20..-Senior për 
të drejtat e grave,qasja në drejtësi dhe Siguri
Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit:
18.05.2017


                  
     
Titulli i Pozitës Konsulent/i,e  për strategji të                                                           
Komunikimit

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 20.03.2017
Data e Përfundimit: 31.03.2017

     
Titulli i Pozitës: Vazhdim Konkursi -Shërbim Auditimi                                              
                                                                                                                
                           

Numri i Referencës: ABGJ-
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 13.0.2017
Data e Përfundimit: 24.03.2017
     
Titulli i Pozitës: Zyrtar/e për Legjislacion                                                                                               


Numri i Referencës: ABGJ--DL 003 /P
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit:
Data e Përfundimit:


                                                                                                   
     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


Aplikacion Punësimi  

 
           


                                                                                                 
     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017

     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për Hartimin e Programit për Baraz                 
 Gjinore 2017-20.. Senior për  Fuqizimi Ekonomik 
dhe Mirëqenia Sociale

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 10.05.2017
Data e Përfundimit: 18.09.2017


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016


     
Titulli i Pozitës:  Ekspert/e për hartimin e
Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore

Numri i Referencës: ABGJ 
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 19.09.2016
Data e Përfundimit: 26.09.2016Titulli i Pozitës: Vazhdim i Konkursit-Shërbim Auditimi                                        
                                                                                                                
                           

Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 05.12.2017
Data e Përfundimit: 18.12.2017

Titulli i Pozitës: Vazhdim i Konkursit-Shërbim Auditimi                                        
                                                                                                                
                           

Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 05.12.2017
Data e Përfundimit: 18.12.2017

Konsulenti per Hartimin e Planit menaxhimin e rrezikut në ABGJ, 2018 -2020


Titulli i Pozitës:  Konsulenti per Hartimin e Planit menaxhimin e rrezikut në ABGJ    
                                                                                                                
                           

Numri i Referencës: ABGJ
Vendi: Prishtinë
Data e Publikimit: 27.03.2018
Data e Përfundimit:
05.04.2018