Agencija za Ravnopravnost Polova je obeležavala Mesec Oktobar, mesec za Svest o Raku Dojke i osvetlila Zgradu Republike Kosova.

October 15, 2022

Agencija ze Ravnopravnost Polva je obeležavala Mesec Oktobar. Mesec za Savest o Raku Dojkee i osvetljila Zgradu Vlade Republike Kosovo sa ljubičastom bojom i ružičastom trakom u znaku soliderizacije sa ženama koja su bila žrtve Raka Dojke .

RANA DIAGNOZA SPAŠAVA ŽIVOT!!!