Lajmet | ABGJ

Vesti


5

9

Feb

UN Vomen i Agencija za Polnu Ravnopravnost organizovali su dvodnevnu radionicu za jačanje saradnje u unapređenju rodne ravnopravnosti na Kosovu

Kancelarija UN Vomen na Kosovu i Agencija za Polnu Ravnopravnost  (APR) organizovali su dvodnevnu radionicu za saradnju  u cilju koordinacije napora ka zajedničkoj misiji unapređenja rodne ravnopravnosti. Tokom radionice, predstavnici dve institucije su se uključili u dubinske i strateške diskusije kako bi ...

Citaj Više
5

11

Dec

Agencija za rodnu ravnopravnost (ARR), u okviru Kancelarije premijera, u saradnji sa UNIVERZITETOM U PRIŠTINI „HASAN PRISHTINA“ danas je pokrenula AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2023/4-2025/6 Univerziteta u Prištini, koje lansiranje je organizovano u okviru „16 DANA AKTIVIZMA“. Ovom prilikom prigodnim govorom su ...

Citaj Više
5

25

Nov

Povodom obeležavanja 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Agencija za rodnu ravnopravnost počela je kampanju 16 dana aktivizma osvetljavanjem zgrade Vlade – Kancelarije premijera sa simbolom bele trake i narandžastu boju Kampanja počinje 25. novembra, poznatog kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ...

Citaj Više
5

24

Nov

Agencija za rodnu ravnopravnost/KP danas je održala redovnu radionicu, sa radnom grupom za reviziju Akcionog plana NPRR za 2024-2026.   Ova radionica je podržana tehničkom pomoći UN Women

Citaj Više
5

22

Nov

Citaj Više
5

13

Nov

Citaj Više
5

10

Nov

Citaj Više
5

8

Nov

Citaj Više
5

6

Nov

Citaj Više
5

3

Nov

Citaj Više
5

3

Nov

Citaj Više
5

2

Nov

Agencija za rodnu ravnopravnost/KP, u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu, u koordinaciji sa službenicom za rodnu ravnopravnost u opštini Obilić i uz podršku tehničke pomoći Un Women, održava jednodnevnu obuku na temu „Prevencija i tretiranje slučajeva seksualnog ...

Citaj Više
5

30

Oct

Agencija za rodnu ravnopravnost/KP, u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu, u koordinaciji sa službenicom za rodnu ravnopravnost u opštini Dečani i uz podršku tehničke pomoći Un Women, održava jednodnevnu obuku na temu „ Prevencija i tretiranje  sluč...

Citaj Više
5

30

Oct

Agencija za Rodnu Ravnopravnost/KP, u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu, u koordinaciji sa službenicom za rodnu ravnopravnost u opštini Klina i uz podršku tehničke pomoći Un Women, održava jednodnevnu obuku na temu "Prevencija i tretiranje  slučajeva ...

Citaj Više
5

19

Oct

Agencija za Ravnopravnost Polova, danas i sutra organiziraju trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predviđena sa Standartnim Procedurama Delovanja, konkretno sa Policijskim Patrolama koja  prvi odgovaraju na slućajeve porodićnog naslija . Trejning je organiziran u Opštini Djakovica i ućestvuju 20 Policijaca

Citaj Više
5

17

Oct

Agencija  za Ravnopravnost Polova/ KP je organizirala danas radionicu “Polno Integrisanje u EU Inteegrisanje Agencija za Ravnopravnost Polova/KP je organziairala danas Radionicu “Polno Integrisanje u Eu Integrisanju- inicialna sesija, koja je razvijena u projektu- intrumentit za Polno Integraisanje (Gender Equality Facility) GEF, Sektor reforme, strategija, planovi, ...

Citaj Više
5

13

Oct

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP je organizirala redovni saastanak sa Službenicima za Ravnopravnot Polova na Lokalnom Nivou

U Sastanku, Zamenica Izvšnog Šefa iz Agencije za Ravnopravnost Polova je prezentirtala plnaove i rad ARP_a, gde Službenici za Ravnopravnost diskutirali o poziciji SRP oko klasificiranja radnih mesta u Katalogu i diskutiran je Izveštaj Akcionog Plana KPPJ. Na kraju debata je nastavljena oko ...

Citaj Više
5

10

Oct

Agencija za Ravnopravnost Polova, danas i sutra organziraju trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predvićena sa Standartnim Akcionim Procedurama, konkretno sa Policijskim Patrolama koji prvi odgovaraju za slućaje Porodićnog Nasilja. Trejning je organiziran u Opštini Mitrovica i ućestvuju 24 Policajca.

Citaj Više
5

4

Oct

Komitet mreže za osnaživanje žena na rukovodećim položajima u javnom sektoru danas je održao prvi sastanak sa vodećim ženama iz svih institucija Republike Kosovo

Danas i sutra će Agencija za rodnu ravnopravnost održati obuku sa Policijom Kosova, o njihovim odgovornostima koje su predviđene Standardnim operativnim procedurama, konkretno sa policijskim patrolama, koje prve reaguju u slučajevima nasilja u porodici. Obuka se održava u Opštini Mitrovica i učestvuju 24 ...

Citaj Više
5

2

Oct

Agencija za Ravnopravnot Polova u Mesec Oktobar , mesec svesti za Kancer Dojke je osvetljila Zgradu Vlade Republike Kosova sa ljubićastom bojom i roze trakom kao znak solidarnosti sa svim žename koja su pogođena Kancerom Dojke.

Citaj Više
5

2

Oct

Agencija za Ravnopravnost Polova danas i sutra će organzirati trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predviđna sa Standartnim Procedurama Delovanja, konkretno sa Policijskim Patrolama koja us prvi respondi u slućajevima Porodićnog Nasilja. Trejning se održava u Opštini Prizren

Citaj Više
5

2

Oct

OKTOBAR - MESEC PODIZANJA SVESTI O KANCERU DOJKE

Oktobar, u celom Svetu je mesec podizanja svesti o ranom otkrivanju kancera dojke.  Mesec podizanja svesti o kanceru dojke je godišnja međunarodna kampanja, koja ima za cilj da širi informacije i edukuje ljude o važnosti zdravlja dojki, rano otkrivanje  kancera dojke kod žena ...

Citaj Više
5

27

Sep

Agencija za Ravnopravnost Polova je organizairala trejning u Opštini Lipljan sa Članovima Koordinacionog Mehanizma Zaštite od Porodićnog Nasilja za Standartne Procedure Delovanja. U trejningu ućestvuju 25 Lica.

Citaj Više
5

26

Sep

Agencija za rodnu ravnopravnost je održala obuku u Opštini Vučitrn sa članovima Koordinacionog mehanizma za zaštitu od nasilja u porodici, o standardnim postupcima. Otvaranju sastanka prisustvovao je i gradonačelnik ove opštine Ferit Idrizi. Obuku je pratilo 20 učesnika.  

Citaj Više
5

22

Sep

Uz podršku Agencije za Rodnu Ravnopravnost/Kancearija Premijera i UN Women Kosovo, Univerzitet u Prištini je izradio Akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti 2023/24-2025/26 U skladu sa Statutom Univerziteta i našim zakonskim obavezama prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, Univerzitet u Prištini je izradio ...

Citaj Više
5

21

Sep

Uz podršku USAID-a, Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju, Ambasade Kanade u Hrvatskoj i na Kosovu i Agencije za Rodnu Ravnopravnost, zatvoreno je izdanje Nedelje žena (WoW)! Više od 120 učesnika, koji dolaze iz političkih partija, civilnog društva, privatnog sektora i akademske ...

Citaj Više
5

12

Sep

Na inicijativu Nacionalnog demokratskog instituta i u saradnji sa Agencijom za Rodnu Ravnopravnost/KP, uz podršku Američke Agencije za Međunarodni Razvoj (USAID) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) od 8. do 12. septembra održava se Letnja škola o rodnoj pripadnosti, ekonomiji i politici. ...

Citaj Više
5

6

Sep

Predstavnici Agencije za rodnu ravnopravnost tri uzastopna dana, od 03. do 07. septembra, učestvovali su na radionici koju je organizovala Švedska agencija za rodnu ravnopravnost u Geteborgu, Švedska

V.D. izvršne direktorice ARR Edi Gusia predstavila je pravni okvir, institucionalne mehanizme i uspehe Vlade u agendi rodne ravnopravnosti. Tokom posete, ona je spomenula dostignuća Kosova u unapređenju rodne ravnopravnosti, ističući da Kosovo ima unapređen pravni okvir, koji se odnosi na ljudska ...

Citaj Više
5

22

Jun

Agencija za Ravnopravnost Polova dva dana sa redom je organizirala radionicu sa Radnom Grupom da se pregleda Akcioni Plan Kosovoskog Programa za Ravnopravnost Polova 2023-2025

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP je dva dana sa redom je organizirala Radionicu sa Radnom Grupom da se pregleda Akcioni Plan Kosovskog Programa za Ravnopravnost Polova za 2023-2025.

Citaj Više
5

13

Jun

Agencija za Ravnopravnost Polola/ KP u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Službenikom za polnu Ravnopravnost u Opštin Lipljan i podršku zu tehnićku asistenciju od UN Women su organizairali jednu dnevni trejning za “Prevenciju i tretiranje Slućaja Seksualnog ...

Citaj Više
5

10

Jun

Sa pozivom Državnog  Departmana SAD, preko Međunarodnog Programa za Posetioce i Lideršip (International Visitor Leadership Program IVLP) u Vašinton DC, grupa predstavnika Institucija RKS-a i Civlnog Drušva je ućestvovala na Programu IVPL “ Institucionalno Odgovaranje protiv Porodićnog Nasilja”. 1. ...

Citaj Više
5

6

Jun

Agencija za Ravnopravnost Polova, KP u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Službenikom za Ponlu Ravnopravnost Polova u Opštini Vitina i podržvanje preko tehnićke asitencije od UN Women je organizarala jednu dnevni trejning za “Prevenciju i Tretiranje Slućaja Seksualnoig ...

Citaj Više
5

1

Jun

Citaj Više
5

24

May

Agencija za Ravnopravnost Polova/KP u sardnji sa Švedskom Agencijom za Ravnopravnost Polova je organizairala dvo dnevnu Radionicu sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u centralnom nivou. Ova radionica se realizira sa svrhom da se stvori partnerstvo izmeću Švedske Agencije, ARP/KP, SRP za zajednićko uć...

Citaj Više
5

19

May

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP us saradnji ssa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju i koordinaciju sa SPR u Ministartstvo  Infrastrukture i uz podršku sa tehnićkom asistencijom odf UN Women je organizairala jednu dnevni trejning “ Prevncija i tretiranje slućaja Seksualniog Uznemiravanja na radnom mestu sa 30 ...

Citaj Više
5

18

May

Agencijza za Ravnopravnost Polova/KP u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju u koordinaciju sa SPR u Opšini Glogovac i podršku sa tehnićkom astencijom od UN Women je organzirala jednu dnevni trejning “Prevencija i tretiranje slućaja Seksualnog Uznemiravanja u Radnom Mestu sa 23 ...

Citaj Više
5

17

May

Agencija za Ranvopravnost Polova/KP u sardnji sa Kosovksim Institutem za Javnu Administraciju  u koordinaciju sa Ministarstvom Ambijenta i Prostornog Planiranja i podršku sa tehnićkom Asistenciojom od UN Women je organizairala jednu dnevnu trejning “prevencija i tretiranje slućaja Seksualnog Uznemiravanja u Radnom mestu sa 20 ...

Citaj Više
5

27

Apr

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP u saradnji sa Kosovskim Institutom za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Ministarstvom Prava i uz tehničku asitenciju  od UN Women je održala jednu dnevni trejning “ Prevencija i tretiranje slučaja seksualnog uznemiravanaj na Radnom Mestu” za 25 Službenike na vodeč...

Citaj Više
5

26

Apr

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP u saradnji sa Kosovskim Institutom za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Ministarstvom Prava i uz tehničku asitenciju  od UN Women je održala jednu dnevni trejning “ Prevencija i tretiranje slučaja seksualnog uznemiravanaj na Radnom Mestu” za 25 Službenike na vodeč...

Citaj Više
5

13

Apr

Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera danas je održala prvi sastanak sa Radnim Timom da se pregleda Akcioni Plan za ostali period za izvršavanje Kosovskog Programa za Ravnopravnost polova 2023-2025

Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera je organizirala prvi sastanak sa Random Grupom  da se pregleda Akcioni Plan za ostali period da se izvrši Kosovski Program za Ravnopravnost Polova za godine 2023-2025. Tokom sastanka je prezentiran Monitoring Izvešaj da se procene dostignuča za ciljeve ...

Citaj Više
5

28

Mar

ARP je učestvovala u Međunarodnoj Konferenciji sa pozivom Ministartstva za Spoljne Poslove Slovenije i Norveške, izazovi i mogučnosti za Agendu za Žene , Mir i Sigurnost- Prespektive iz Južno-istočne Evrope i Ukrajine

Rezolucija 1325 Sigurnosti UN-a prepozna odlučjuču odluku koju žene igraju u prevenciju i rešavanje konflikta  na građenje mira i oporavak posle konlfikta, Sa Deklaracijom Pekinga i njenu Platformu u delu ona predstavlja istoriski momenat za poboljšanje ženskih prava. Mada, progres i izvrš...

Citaj Više
5

27

Mar

Rektor Univerziteta u Prištini Prof. Dr. Qerim Qerimi sa Pro-rektorom za internalizaciju i akademsku razmenu  Prof. Dr. Arta Basha-Jakupi su sastali sa predstavnicima Agencije za Ravnopravnost Polova/ Kacelarija Premijera

Rektor Univerziteta u Prištini Prof. Dr. Qerim Qerimi sa Pro-rektorom za internalizaciju i akademsku razmenu  Prof. Dr. Arta Basha-Jakupi su sastali sa predstavnicima Agencije za Ravnopravnost Polova/ Kacelarija Premijera Edi Gusia, Šeficom Departmana za Saradnju Shpresa Zariqi is Službenicu za Monitoringi i Izvešavanje ...

Citaj Više
5

22

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova u sardnji sa Kosovskim Inistitutem za Javnu Upravu i uz tehničku podršku od UN Women je organizirala jedno dnevni trejning za prevenciju i tretiranje slučajeva seksualnog uznemiravanja

Agencija ze Ravnopravnost Polova  u sardnji sa Kosovskim Inistitutem za Javnu Upravu ui uz tehničku podršku od UN Women je organiziraa jedno dnevni trajning za prevenciju i tretiranja slučajeva seksualnog uznemirivanaja. U ovom sastanku su dodeleni certifikati za 20 Službenika za Polnu Ravnopravnost na centralnom ...

Citaj Više
5

21

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova če oragnaizirati trejning danas i sutra sa Kosovskom Policijom oko njihovih odgovornosti koja su predvičena sa Standartnim Procedurama Delovanja

Agencija za Ravnopravnost Polova danas i sutra če da organizuju trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predvičena sa Standartnim Procedurama Delovanja, konkretno sa policijskim patrolama koja se prvo odazovu slučajevima porodičog nasilja. Trejning če biti održan u Prištini

Citaj Više
5

21

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u Opštini Dečane je organizirala Radionicu za prezentaciju Pravnog Okvira za zaštitu od Porodičnog Nasilja i nasilja nad Ženama

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u Opštini Dečane je oragnizarala Radionicu za prezentiranje Pravnog Okvira  za zaštitu od Porodičnog nasilja i nasilja nad Ženama. Prezentiran je Zakon o Ranvopravnosti Polova i Standartne procedure Delovanja za Za&...

Citaj Više
5

9

Mar

Agencija za ravnopravnost Polova/ KP je osvetljila Zgradu Vlade Kosova i obeleželila 08 Mart- Međunarodni Dan Žena

Agencija za Ravnopravnost polova/ KP je osvetljila Zgradu Vlade Kosova i obeleželila 08 Mart- Međunarodni Dan Žena posvečena na Žene stvaralace, glumce, Universitetske Profesorke i Novinarkee koje su polomili bariere u polju gde su radli i gradili istoriju naše zemlje sa licom Žene, i koja vi&...

Citaj Više
5

8

Mar

ARP je obeležila 08 Mart, Međunarodni Dan Žena psovečena na sečanje Žena stvaralarke, Glumce, Univesitetske Profesorke i Novinarke koje us oborili bariere u polima gde su delovale i gradili istoriju naše zemlje sa licon Žene i koja više ne žive

ARP je obeležila 08 Mart, Međunarodni Dan Žena psovečena na sečanje Žena stvaralarke, Glumce, Univesitetske Profesorke i Novinarke koje us oborili bariere u polima gde su delovale i gradili istoriju naše zemlje sa licon Žene i koja više ne žive   Agencija za ...

Citaj Više
5

8

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera ove godine 08 Mart-Međunarodni Dan Žena je posvetila na sećanje Žena stvaralarke, Glumice, Universitske Profesorice i Novinare koje su polomili bariere na polju gde su delovali i gradili istoriju naše zemlje

Citaj Više
5

3

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP je dva dana sa redom je organizirala dvo dnevni trejning u Opštini Peč za Standartne Procedure Delovanja Zaštite od Porodičnog Nasilja kao i strategije za Zaštite od Porodičnog Nasilja i nasilje nad Ženama 2022-2026.

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP dva dana sa redom je organizirala Sastanak u Opštini Peč za Satandarne Procedure Delovanja Zaštite od Porodičnog Nasilja kao i stategije za Zaštitu od Podoričnog Nasilja kao i nasilje nad Žename 2022-2026 U satanku su bili prisutni 21 Č...

Citaj Više
5

27

Feb

Agencija za Ravnopravnost Polova ke organziairala Radionici sa Služenicima za Ravnopravnost Polova na lokalnom Nivou da se pregleda i harmonizira Plan Aklcije 2023.

Agencija za Ravnopravnost Polova je organzizirala Radionicu za Služenike za Ravnopravnost polova na lokalnom nivou da se nedgleda i harmonizira Plan Rada 2023 sa Akcionom Planom Kosovskog Programa za Ravnopravnost Polova i Aksionong Plana i Nacionalne Strategije Zaštite od Porodčnog Nasilja.  Ova Radionica je fasilirana od ...

Citaj Više
5

24

Feb

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju i uz podršku tehničke asistencije UN Women je održala jednu dnevni Trajning za Prevenciju I tretiranje Slučajeve Seksualnong Zlostavljanj

  Agencija za Ravnopravnost Polova u sardnji sa Kosovskim Inistitutem za Javnu Administraciju i uz podršku Tehničke Asitencije UN Women je odžala jednu dnevnu trejning za Precvenciju i tretiranje slučajeva  polnog uznimiviranja u random mestu. Na ovom trejningu su dodeleni Certifikati za 17 Službenike ...

Citaj Više
5

14

Feb

Agencija ya Ravnopravnost Polova /KP je organizirala sastanak sa Službenicima ya Ravnopravnostz Polova u lokalnom i centralnom nivou i dodelila Zahvalnosst za Služenike za Polnu Ravnopravnost koje su pensionisane

Agencija za Ravnopravnost Polova/KP je organizirala je sastanak sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u centralnom i lokalnom nivou i dodelila Zahvalnost za Službenike za Polnu Ravnopravnost koje su pensionisane.  Izvržna Šefica ARP-a- Edi Gusia je prezintirala ishode  od Monitoring Izveštaja za ...

Citaj Više
5

19

Dec

Zamenica Premijerka Emilija Redžepi je dodelila “ Zlatnu Krunu” za uspešne Žene u Republici Kosovo

Zamenica Premijerka Emilija Redžepi je dala Nagradu „ Zlatnu Krunu” za uspešne Žene u Republici Kosovo. Ovu nagradu je bila dodeljena i Izvršnu Šeficu Agencije za Ravnopravnost polova Edi Gusia za doprinos i rad koja je ona radila za osposobljavanja uloga Žena u ...

Citaj Više
5

19

Dec

Sa pozivom Universiteta Južne- Istočne Evrope-Tetovo, Šefica Agencije za Ravnopravnost polova Edi Gusia je prezentirtala iniciativu da se uvrsti predmet Pol i Ekonomiks

Sa pozivom Univesrsiteta Južno-Istočne Evrope-SHTUL Tetovo- Šefica Izvršne Agencije za Ravnopravnost polova Edi Gusia je prezentirala iniciativu da se uvrsti predmet Pol i Ekonomiks u Ekonomskom Fakultetu  Universiteta u Prištini. Ovom prilikom je promovinisana pevedena knjiga na Albanskom Jeziku od ARP-a u ...

Citaj Više
5

15

Dec

Predstavnici Agencije za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera su danas sastali sa Dekanom Filozofskog Fakulteta, Dashamir Berxulja

Predstavici Agencije za Ravnopravnost polova/ Kancelarije Premijera su danas sastali sa Dekanom Filozofskog Fakulteta G. Dašamira Bërxulija. Učensnici u Stastanku su bili, Šef Filološkog Departmana, Šef Odseka za Sociajni Rda, Šef Departmana Sociologije i Studenti Katedre Fililologije koji su bili ...

Citaj Više
5

9

Dec

Agencija za Ravnoprovnsot Polova/ Kancelarija Premijera u sklopu kampanje 16 dana Aktivizma-Međunarodne Kampanje za Eleminisanje nasilja protiv Žena, danas je prezentirala preliminarne podake istraživanja Kosovskog Programa za Polnu Ravnopravnost 2020-2021

Agencija za Polnu Ravnopravnost/ Kancelarija Premijera u završetku kampanje 16 Dana Aktivisma, Međunarodne Kampanje za Eleminsianje Nasila nad Ženama u izvršavanju Zakona o Polnioj Ravnopravnosti stav 11. Agencija za Ravnoprvnost Polova u maju 2022 je draftirala Kosovksi Plan za Polnu Ravnopravnost  i danas je prezentiral rezultate koje ...

Citaj Više
5

6

Dec

Citaj Više
5

26

Nov

Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera je prosvetlila je Zgradu Vlade Kosova sa belom trakom i pomoranđom bojom sa motom kampanje “ Ne ni jedna više”.

U otvaranje kampanje 16 dana Aktivisma, Međunaronde Kampanje da se eleminiše Nasilja nad ženama i polno nasilje, Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarije Premijera je prosvetlila Zgradu Vlade sa simbolom bele tarke i pomoranđom bojom sa motom “ Ne Nijedna više” Kampanja 16 dana Aktivisma je ...

Citaj Više
5

23

Nov

Izvršna Šefica Agencije za Ravnopravnost Polova Edi Gusia učestvuje u konferenciji pod predmetom “Transformalno Finansiranje koja ubrza polnu jednakost, iskustvo i lekcije koja su naučene za izvšavanje polnog odgovornong buđetiranja u regionalnom nivou koji se održava u Istambulu, Turskoj

Na ovom sastanku od ARP su prezentirana prostoječe prakse za izvršavanje polnog odgovornong buđetiranjekao i prezentacija preduzetih mera od Vlade u sklopu paketa za ekonomski oporavak preko specifičkoh mera koja su disejnirana da se podrže žene 2021-2022, koja je bazirana na nacionalnim prtioritetima ...

Citaj Više
5

10

Nov

Citaj Više
5

7

Nov

Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera danas je objavila prevod Krnjige na Albanskom Jeziku “ Polni Ekonomiks” od Autora Joyce P. Jacobsen

ARP u saradnji sa Prištinskim Universitetom- Ekonomski Fakultet je poćeo ovu iniciativu pre pet godina potpisajući Memorandum Saradnje za novi predmet i akademskim studijama Ekonmija i Pol. Predmet Ekonomija i Pol je stavljena koa deo Ekonomskog Sillabusa, koji se fokusira kod doprinosa, mogućnosti, izazove i ...

Citaj Više
5

27

Oct

Zastupnici Agencije za Ravnopravnost Polava sa Kancelarijom za Statistike Kosova je učestvovala u prvi Formu za Polnu Jednakost koja uma cilja da identifies i da prevaziče prepreke u putu za polnu ranvopravnost u Evropskoj Uniji

Zastupnici Agencije za Ravnopravnost Polova sa zastupnicima Kancelarije za Statistike Kosova su učestvocali u provom formu za Polnu Ravnopravnost koja ima za cilj da identifikiše prepreke prema polnom ravnopravnosti u Evropskoj Uniji. On je ponudio latformu da se razmene iskustva i ekspertiza sa predmet polne ravnopravnosti i ...

Citaj Više
5

15

Oct

Agencija za Ravnopravnost Polova je obeležavala Mesec Oktobar, mesec za Svest o Raku Dojke i osvetlila Zgradu Republike Kosova.

Agencija ze Ravnopravnost Polva je obeležavala Mesec Oktobar. Mesec za Savest o Raku Dojkee i osvetljila Zgradu Vlade Republike Kosovo sa ljubičastom bojom i ružičastom trakom u znaku soliderizacije sa ženama koja su bila žrtve Raka Dojke . RANA DIAGNOZA SPAŠAVA ŽIVOT!!!

Citaj Više
5

13

Oct

ARP u unutar Kancelarija Premijera u saradnji sa QKSGJ organizirala regularni konsultativni sastanak na visokom nivvou sa predmetom “ Participacija Žna u Tržište Rada

Agencija za Ravnopravnost Polova unutar Kancelarije Premijera u sardnji sa Kosovskom Centrom za polne Stuidije je organizairala regularni konsultativni sastanak na visokom nivou sa predmestom “ participacija Žena u Tržište Rada” U ovom sastanku su bili prisutni Institucionalni Akteri, Eksperti i representavci Civilnong Društva ...

Citaj Više
5

28

Sep

Agencija za Ravnopravnost Polova je organizirala sastanak sa Službenicima za Rondu Ravnopravnost u centralnom i lokalnom nivou.

Tokom prvog dela sastanka je prezentiran draft izveštaj za moniotoring i procenu da se postignu ciljevi za indikatore i izvršavanje aktivnosti za plan delovanja za Kosovski Program za Polnu Ravnopravnost. Izvešraj je prezentiran od strabe Konsultanta Adriana Gashi koja je bila angažirana od ...

Citaj Više
5

26

Sep

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa SPJ u Opštini Vitina je organizirila prezentaciju za Pravni Okvir zaštite od Porodičnog Nsilja i nasilje nad ženama

Agencija ze Ravnopravnost Plova u sardnji sa SRP u Opštini Vitina je organizara prezentaciju pravnog okvira zaštite od Porodičnog Naslija i nasilja nad ženama. Prezentiran je Zakon za Polnu Ravnopravnost i standartne procedure delovanja zaštite od Pododičnog Nasilja, gde su prezentiranio duž...

Citaj Više
5

22

Sep

Sa pozivom iz Evropsog Instituta za Polnu Ravnopravnot, Izvršni Šef Agencije za Ravnopravonst Polova Gđ. Edi Gusia je učestvovala u jedno dnevnom trejningu pod predmetom “ Polna Integracija na Zapadnom Balkanu i Turskoj” koja je organiziran u Crnoj Gori

Sa pozivom od Evropskog Instituta za Polnu Ravnopravnost, Izvršna Šefica Agencije za Ravnopravnost Polova Gđ. Edis Guisia učestvuije u radionici pod predmetom “Polna Integracija na Zapadnom Balkanu i Trurskoj” koja je organiziran u Crnoj Gori. Od Agencije za Ravnopravnost Polova su bile prezentirane dostignuč...

Citaj Više
5

31

Aug

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa OPJ u Mamuši su organizirali prezentaciju za Pravni Okvir zaštite od porodičnog nasilja in Nasilja protiv žena

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa OPJ u Mamuši su organizirali prezentaciju za Pravni Okvir zaštite od porodičnog nasilja in Nasilja protiv žena. Prezentiran je Zakon za Polnu Ravnopravnos i Standartne Procedure Delovanja Zaštite protiv Porodičnog Nislja. Dužnosti Opš...

Citaj Više
5

2

Aug

Sa Pozivom Službenice za Polnu Ranvopravnost iz Opštine Glogovac Zahrie Podrimqaku i u saradnji sa Agencijom za Ranvopravnost Polova/ KP danas je održan trejning za Standartne Akcije Procedure za Zaštite od Porodičnog Nasilja

Sa Pozivom Službenice za Ravnopravnost Polova u Opštini Glogovac Zahrie Podrimqaku  u saradnji sa Agencijom za Ravnopravnost Polova/ KP danas je održan sastanak za Standartne Akcije Procesdure Zaštite od Podrodičnog Nasilja. U Sastanku su bili prisutni Službenicas za Polnu Ravnopravnost, predstavnici ...

Citaj Više
5

22

Jul

Sa pozivom Službenice za Ravnopravnost Polova u Opštini Obilič Ganimete Aliu i u saradnji sa Agencijom za Ravnopravnost Polova/ KP, danas je održan trejning za Standartne Procedure Delovanja Protiv Porodičnog Nasilja

U sastanku su bili prisutni Službenica za Polnu Ravnopravnost, Članovi Koordinacionog Mehanizma Zaštite od Porodičnog Nasilja iz Suda, Centra za Socialni Rad, predstavnici Utočišta, Zdravstveni Radnici, itd. Predstavnici ARP-a su prezentirali pred prisutnima odgovornosti koje prozilaze iz PSV-a prema Žrtvama Porodičnog Nasilja.

Citaj Više
5

15

Jul

Sa pozivom od Službenika za Ravnopravnost Polova u Opšini Mališevo i u saradnji sa Agencijom za Ravnopravnost Polova/ KP održan je trejning sa Standartne Procedure Delovanja Zaštite od Porodičnog Nasilja

U Sastanku su bili prisutni Kosovska Policija i članovi koordinacinong mehanizma za Porodično Nasilje, gde Šefica Dizije za Legislaciju Leonora Selmani je prezentirala kod prisutnih dužnosti koji prozilaze od PSV-a, a Vlera Bytyçi od Kancelarije za Ravnopravnost Polova je informirala prisutne sa radom oko draftiranja ...

Citaj Više
5

15

Jun

Agencija za Polnu Ravnopravnost / KP održava dvodnevnu obuku u opštini Gnjilane sa Kosovskom Policijom, za uvođenje Standardnih procedura za zaštitu od nasilja u porodici

Prema PSV, Kosovska Policija u največim slučajevima je prvi kontakt sa Žrtvom porodičog nasilja. Obično se Policija zove kada jedan slučaj porodičnog nasilja se desio nedavno ili je neizbežan. Zato, primarna obaveza policije je da istražje slučaj i da  za&...

Citaj Više
5

1

Jun

Agencija za Polnu Ravnopravnost na poziv službenice za Polnu Ravnopravnost Opštine Klina održala je jednodnevnu radionicu

Agencija za Polnu  Ravnopravnost u okviru Kancelarije Premijera na poziv Službenika/ce za Polnu Ravnopravnost u Opštini Klina Vitore Shala održala je jednodnevnu radionicu. APR je predstavila obaveze i odgovornosti lokalne uprave u sprovođenju strateških ciljeva Akcionog plana KPPR-a 2020-2024, zakona na ...

Citaj Više
5

16

May

Agencija za Ravnopravnost Polova/KP je dva dana 12 i 13 Maja održala obuku o Standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici u Opštini Gakova

Agencija za Rodnu Ravnopravnost/KP za dva dana održala obuku o Standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici. Obuka je održana sa Kosovskom policijom u opštini Đakovica, učestvovalo je ukupno 22. policajca

Citaj Više
5

22

Apr

Agencija za rodnu ravnopravnost dva dana zaredom održava obuku sa Kosovskom policijom o Standardnim Operativnim Procedurama

Agencija za Ravnopravnost Polova dva uzastopna dana održava obuku sa Kosovskom policijom, o njihovim odgovornostima koje su predviđene Standardnim Operativnim Procedurama, i odgovornima iz Istanbulske Konvencije, konkretno sa Policijskim Patrolama koje prve reaguju u slučajevima nasilje u porodici. Obuka se održava u regionu Uroševca ...

Citaj Više
5

1

Apr

Agencija za Rodnu Ravnopravnost je održala radionice sa službenicima za Rodnu Ravnopravnost na Opštinskom nivou u cilju praćenja i sprovođenja Programa za Rodnu Ravnopravnost Kosova

Agencija za Rodnu Ravnopravnost je održala radionice sa službenicima za Rodnu Ravnopravnost na Opštinskom nivou u cilju praćenja i sprovođenja Programa za Rodnu Ravnopravnost Kosova. Radionicu su uz tehničku pomoć podržale UN Women.  

Citaj Više
5

18

Mar

Citaj Više
5

18

Mar

Citaj Više
5

18

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova obeležila je 8 Mart, Međunarodni dan žena sa temom „Razbijmo predrasude, radimo na inkluziji"

 Agencija za ravnopravnost polova organizuje redovne sastanke radi podizanja svesti za otklanjanje prepreka koje sprečavaju žene i devojke da ostvare svoj puni potencijal u društvu. Podrška ženama koje su već deo političkog i institucionalnog donošenja odluka koje garantuju njihovo profesionalno napredovanje, ...

Citaj Više
5

11

Dec

Citaj Više
5

2

Dec

Agencija za Rodnu Ravnopravnost/KP danas i sutra će održati obuku sa Kosovskom policijom u regionu Đakovice o standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici. Ovaj trening se održava u okviru kampanje 16 dana aktivizma.

Citaj Više
5

25

Nov

U okviru kampanje 16 dana aktivizma – Međunarodna kampanja za eliminaciju nasilja nad ženama, Agencija za rodnu ravnopravnost osvetlila je narandžastu zgradu Vlade Republike Kosovo i belu traku u znak solidarnosti sa svim žrtvama porodičnog nasilja. nasilje i rodno zasnovano nasilje

Citaj Više
5

25

Nov

Citaj Više
5

3

Nov

Citaj Više
5

30

Oct

Citaj Više
5

28

Oct

Citaj Više
5

20

Oct

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa Kosovskim Centrom za Rodne Studije održala je konsultativni sastanak na visokom nivou "Institucionalni odgovor na nasilje nad ženama u periodu (post) COVID-19" sa institucionalnim akterima, stručnjacima/stručnjakinjama i predstavnicima civilnog društva. Ovaj sastanak održan je ...

Citaj Više
5

19

Oct

Citaj Više
5

14

Oct

Citaj Više
5

12

Oct

Citaj Više
5

15

Sep

Saopštenje za Medije za „Rečnik i Leksikon Sinonima Polno Osetljive Terminologije“

Saopštenje za medije Evropski institut za ravnopravnost polova (EIRP) u saradnji sa Agencijom za polnu ravnopravnost/Kancelarija premijera preveli su i prilagodili „Rečnik i leksikon sinonima polno osetljive terminologije“, na četiri jezika potencijalnih država kandidata za članstvo u EU. Više od 400 termina ...

Citaj Više
5

28

Aug

Citaj Više
5

24

Jul

Citaj Više
5

4

Jun

Citaj Više
5

23

Apr

Citaj Više
5

7

Apr

OTVORENO PISMO ZA PRUŽAOCE AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA: DA SE ZABRANI GOVOR MRŽNJE

Nezavisna Komisija za Medije, Agencija za Polnu Ravnopravnost - Kancelarija Premijera i Kosovski Centar za Rodne Studije sa zabrinutošću prate neke TV emisije koje neprestano promovišu govor mržnje.Putem ovog otvorenog pisma, upućujemo vas da budete oprezni tokom prenosa programskog sadržaja i ...

Citaj Više
5

26

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova obaveštava vas da Komisija za NVO žalbe radi sa najvećim intenzitetom rada, i da će rok za dostavljanje odgovora biti završen do 29.03.2021.

Agencija za Ravnopravnost Polova obaveštava vas da Komisija za NVO žalbe radi sa najvećim intenzitetom rada, i da će rok za dostavljanje odgovora biti završen do 29.03.2021.  

Citaj Više
5

19

Mar

Agencija za Ravnopravnost Polova obaveštava vas da Komisija za Poslovne žalbe

Agencija za Ravnopravnost Polova obaveštava vas da Komisija za Poslovne žalbe radi sa najvećim intenzitetom rada, i da će rok za dostavljanje odgovora biti završen do 23.03.2021.

Citaj Više
5

15

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

15

Jan

Saopštenje za medije – Poštovati Zakon o Ravnopravnosti Polova za jednako zastupanje 50% prilikom parlamentarnih izbora od 14. februar 2021

Agencija za Ravnopravnost Polova (ARP) Republike Kosovo podseća političke subjekte koji se takmiče u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore februara 2021. godine, na poštovanje i primenu Zakona o ravnopravnosti polova na Kosovu, član 6, tačka (8) za ravnopravnu zastupljenost polova u svim zakonodavnim telima sa 50% (odsto) zastupljenosti ...

Citaj Više
5

21

Dec

Citaj Više
5

11

Dec

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost poziva na konkretne akcije kao odgovor na „pandemiju u senci“ nasilja nad ženama i devojkama

 10. decembar 2020. Kako se završava globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Grupa za bezbednost i rod (SGG) poziva na uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama i devojkama i poštovanje ženskih prava. Svjedočeći kako pandemija COVID-19 i prevladavajuća kultura nekažnjavanja prijete ...

Citaj Više
5

7

Dec

Citaj Više
5

25

Nov

Citaj Više
5

25

Nov

Citaj Više
5

21

Oct

Citaj Više
5

14

Oct

Citaj Više
5

28

Sep

Citaj Više
5

18

Sep

Citaj Više
5

4

Sep

Citaj Više
5

25

Jun

Citaj Više
5

16

Jun

Citaj Više
5

4

Jun

Citaj Više
5

23

May

Vlada usvaja Program Kosova za Rodnu Ravnopravnost 2020-2024 i Akcionog plana 2020-2022

Nakon razmatranja Programa Kosova za rodnu ravnopravnost 2020-2024 i Akcionog plana 2020-2022, Vlada je donela odluku da usvaja ovaj program. Odluka obavezuje institucije Republike Kosovo da sprovode ovaj program u skladu sa aktivnostima predviđenim Akcionim planom, dok se Agencija za ravnopravnost polova u okviru Kancelarije premijera obavezuje o prać...

Citaj Više
5

22

May

Citaj Više
5

18

May

Normalno je da se ne osecate dobor tokom ove vanredne situacije koju je prouzrokovala pandemija COVID-19 -Psiholozi su tu za nas 03820080890

Citaj Više
5

29

Apr

Citaj Više
5

27

Apr

Citaj Više
5

24

Apr

Citaj Više
5

18

Apr

Citaj Više
5

15

Apr

Obaveštenje Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama / Kancelarije Glavnog državnog tužioca u vezi sa upravljanjem slučajevima tokom pandemije COVID -19

Kancelarija za zaštitu i pomoć žrtvama (MMD) ima obavezu da obezbedi zaštitu prava žrtava zločina u pravosudnom sistemu. MMF je smešten u okviru Kancelarije glavnog državnog tužioca i ima odgovornost da žrtvu zločina predstavlja policiji, tužiocu i sudu. Zagovornici ž...

Citaj Više
5

4

Apr

Datum: 3.april 2020.    COVID-19 i kućna izolacija mogu povećati rizik od porodičnog nasilja     Globalna epidemija bolesti COVID-19 izazvala je veliku zabrinutost širom sveta, a države preduzimaju raznovrsne mere kako bi odgovorile novonastaloj situaciji i zaštitile zdravlje i dobrobit građ...

Citaj Više
5

1

Apr

Citaj Više
5

30

Mar

Izbijanje pandemije COVID-19: Uticaj pandemije COVID-19 na žene i devojke kao i preporuke UN Women & UNFPA

Izbijanje pandemije COVID-19: Uticaj pandemije COVID-19 na žene i devojke kao i preporuke UN Women & UNFPA   Povećano opterećenje neplaćenog posla vezanog za negu i zaštitu, na žene i devojke: Kako se zdravstveni sistemi protežu u naporima da se spreči epidemija, odgovornosti ...

Citaj Više
5

10

Mar

Citaj Više
5

9

Mar

Citaj Više
5

9

Mar

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 24. Mart 2020. Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19 U ovo doba globalne pandemije COVID-19, dom bi trebao biti najsigurnije mesto za sve. Međutim, za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje ...

Citaj Više
5

2

Mar

Citaj Više
5

18

Feb

Citaj Više
5

22

Jan

Citaj Više
5

15

Jan

Citaj Više
5

13

Jan

Citaj Više
5

17

Dec

Citaj Više
5

16

Dec

Citaj Više
5

13

Dec

Citaj Više
5

12

Dec

Citaj Više
5

11

Dec

Citaj Više
5

10

Dec

Citaj Više
5

25

Nov

Citaj Više
5

25

Nov

Povodom otvaranja kampanje 16 dana aktivizma, Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama, Agencija za Polnu Ravnopravnost u okviru Kancelarije premijera, organizovala je danas, 25. novembra 2019. godine, okrugli sto

Povodom otvaranja kampanje 16 dana aktivizma, Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama, Agencija za Polnu Ravnopravnost u okviru Kancelarije premijera, organizovala je danas, 25. novembra 2019. godine, okrugli sto na kom je predstavljen Priručnik za procenu uticaja rodne ravnopravnosti kao i održana je prezentacija Procene sprovođenja standardnih procedura delovanja ...

Citaj Više
5

24

Nov

Agencija za Polnu Ravnopravnost poziva da se pridružimo kampanji 16 dana aktivizma!

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 25. novembar 2019. Agencija zaPolnu Ravnopravnost poziva da se pridružimo kampanji 16 dana aktivizma! Kampanja 16 dana aktivizma je svetska kampanja, koja se organizuje svake godine, a koja počinje od 25. novembra, poznata kao Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra, Međ...

Citaj Više
5

20

Nov

Citaj Više
5

19

Nov

Citaj Više
5

15

Nov

Citaj Više
5

28

Oct

Citaj Više
5

24

Oct

Citaj Više
5

23

Oct

Citaj Više
5

21

Oct

Agencija za Ravnopravnost Polova je 21. oktobra dočekala delegaciju iz Ukrajine, koja će boraviti na nedeljnoj poseti Kosovu

Agencija za Ravnopravnost Polova je 21. oktobra dočekala delegaciju iz Ukrajine, koja će boraviti na nedeljnoj poseti Kosovu. Delegacija iz Ukrajine je danas informisana od strane izvršne načelnice APR-a Edi Gusia i šefice za zakonodavstvo APR-a o iskustvu i modelu Kosova u služenju žrtvama rata ...

Citaj Više
5

17

Oct

Citaj Više
5

15

Oct

Citaj Više
5

14

Oct

Citaj Više
5

9

Oct

Citaj Više
5

1

Oct

Citaj Više
5

4

Sep

Saopštenje za Medije – Poštovati Zakon o ravnopravnosti polova za jednako zastupanje 50% prilikom parlamentarnih izbora od 6. oktobra 2019

Agencija za Rodnu Ravnopravnost  (ARP) Republike Kosovo podseća političke subjekte koji se takmiče u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore oktobra 2019. godine, na poštovanje i sprovođenje Zakona o Rodnoj Ravnopravnosti na Kosovu, član 6, stav (8)  ravnopravnom rodnom zastupljenosti u svim zakonodavnim telima sa 50% (posto) ...

Citaj Više
5

7

Aug

Agencija za Rodnu Ravnopravnost/Kancelarija Premijera, snažno osuđuje ubistvo građanke A.V u Prizrenu

Saopštenje za medije Agencija za Rodnu Ravnopravnost/Kancelarija premijera, snažno osuđuje ubistvo građanke A.V u Prizrenu od strane njenog supruga. Nasilje u porodici je kriminalan čin koji treba osuditi. Takav čin i drugi postupci seksualnog nasilja i uznemiravanja koji su se desili poslednjih ...

Citaj Više
5

5

Aug

Citaj Više
5

27

Jun

Citaj Više
5

25

Jun

Citaj Više
5

13

Jun

Citaj Više
5

10

Jun

Citaj Više
5

6

Jun

Citaj Više
5

31

May

Citaj Više
5

24

May

Citaj Više
5

22

May

Citaj Više
5

16

May

Citaj Više
5

16

May

Citaj Više
5

12

May

Citaj Više
5

6

May

APR zajedno sa Parlamentarnim Odborom za Ljudska Prava, Rodnu Ravnopravnost i Nestale Osobe održao je dvodnevnuRadionicu

Agencija za Polnu Ravnopravnost zajedno sa Parlamentarnom Komisijom za Ljudska Prava, Ravnopravnost Polova i Nestalim Osobama, Nacionalnom  Koordinator za Nasilje u Porodici i Radnu Grupa za popunjavanje amandmana na Zakon o zaštiti od Nasilja u Porodici, održala je dvodnevnu radionicu , 4 5 Maj 2019 u Tirani. Izmene i dopune ...

Citaj Više
5

30

Apr

Produženi rok za registraciju imovine bez Stranica Vlasništva u Nazivu dva Imenovanja

Odlukom Vlade Republike Kosovo br.01 / 99 od 23.04.2019 , doneta je odluka koja joj omogućava da u roku od jedne godine, od Aprila 2019. do aprila 2020. godine, registruje besplatno imovinu za oba supružnika na celoj teritoriji  Republike Kosova. Odluka Vlade Republike Kosova o nastavku roka za registraciju imovine ...

Citaj Više
5

26

Apr

Agencija za Polno Ravnopravnost dva dana od 25 i 26 Aprila 2019, nastavila je sa organizacijom obuke u vezi sa Procenom Uticaja Rodne Ravnopravnosti

Agencija za Polno Ravnopravnost  dva dana od  25. i 26. Aprila 2019, nastavila je sa organizacijom obuke u vezi sa Procenom Uticaja Rodne Ravnopravnosti, na ovom treningu organizovanom od strane APR-a bila su adresirana pitanja vezana za Rodnu Analizu i evaluaciju. Rodni uticaji, opis ciljeva PUP-a, upotreba Analiza o Rodnoj Relevantnosti, ...

Citaj Više
5

25

Apr

Agencija za Polna Ravnopravnost, od 23. do 24. Aprila 2019 nastavila je sa obukom o Procjeni Rodnog Uticaja

 Agencija za Polna Ravnopravnost, od 23. do 24. Aprila 2019 nastavila je sa obukom o Procjeni Rodnog Uticaja, na ovoj obuci koju je organizovala APR raspravljalo se o temama koje se odnose na Rodnu Analizu i procjenu rodnog uticaja, opis Primena Rodne Analize, Definisanje Opcija - Rodno Senzitivna Analiza i Merenje Uticaja ...

Citaj Više
5

17

Apr

Citaj Više
5

1

Apr

Agencija za Polna Ravnopravnost / Kancelarija premijera organizovola i oderzala dvodnevnu radionica u Strugi / Makedonija

 Agencija za Polna Ravnopravnost  / Kancelarija premijera organizovola i oderzala , uključujući institucionalne aktere koji se bave implementacijom Standardnih operativnih procedura za obavljanje njihovih zakonskih obaveza prema unapređenju zaštite od nasilja u porodici na Kosovu u skladu sa postojećim pravnim okvirom. dvodnevna radionica u ...

Citaj Više
5

8

Mar

„Djevojke inoviraju za promjene“ obilježava Međunarodni dan žena

U vrijeme kada inovacija dominira, oblikuje i mijenja način na koji ljudi žive u svakom dijelu svijeta, moramo biti svjesni te upotrebe kako bismo pozitivno utjecali na živote žena i djevojčica. To znači osigurati da one nisu samo potrošači inovacija, već imaju mesto kao ...

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

6

Feb

Citaj Više
5

6

Feb

Citaj Više
5

21

Jan

Citaj Više
5

18

Dec

Dana 10, 11. decembra održana je regionalna konferencija „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja"

U okviru kampanje 16 Dana Aktivizma, dana 10, 11. decembra 2018. godine, u Prištini je održana Regionalna konferencija „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja”, na kojoj su prisustvovali predstavnici domaćih institucija, centralnih i lokalnih, predstavnici međunarodnih institucija i predstavništava na ...

Citaj Više
5

25

Nov

Agencija za Polnu Ravnopravnost je, povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe za eliminaciju nasilja nad ženama

Agencija za Polnu Ravnopravnost je, povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe za eliminaciju nasilja nad ženama, započela kampanju 16 Dana aktivizma osvjetljavanjem zgrade Vlade - Kancelarije premijera sa simbolom vrpce bele i narandžaste boje u znak sećanja i poštovanja žrtava nasilja, gde će se po prvi ...

Citaj Više
5

25

Nov

APR poziva sve da se pridruže kampanji 16 Dana Aktivizma!

Kampanja 16 Dana Aktivizma je svetska kampanja koja se organizuje svake godine. Kampanja počinje 25. novembra, poznatog kao Međunarodni Dan za eliminaciju nasilja nad ženama i završava 10. decembra, na Dan ljudskih prava. Svake godine, putem kampanje, poziva se na globalnu akciju za podizanje svesti širom sveta za ...

Citaj Više
5

24

Nov

Agencija za Polnu Ravnopravnost je od 22, 23. Novembra 2018. godine organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja

Agencija za Polnu ravnopravnost je od 22, 23. Novembra 2018. godine organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja Aagencija za rodnu ravnopravnost je od 22, 23. novembra organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja. Na ovoj obuci organizovanoj od strane ARR-a, obrađene su teme u vezi sa rodnom analizom i procenu rodnog ...

Citaj Više
5

24

Nov

Agencija za Polnu Ravnopravnost je od 20, 21. Novembra 2018. godine organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja

Agencija za Polnu Ravnopravnost je od 20, 21. Novembra 2018. godine organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja Aagencija za Polnu Ravnopravnost je od 20, 21. novembra organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja. Na ovoj obuci organizovanoj od strane APR-a, obrađene su teme u vezi sa rodnom analizom i procenu rodnog ...

Citaj Više
5

19

Nov

APR je u Prištini održala radionicu na temu „Lokalno zakonodavstvo koje štiti i promoviše rodnu ravnopravnost”

 19. novembar 2018. Agencija za Polnu Ravnopravnost, u saradnji sa službenicima za rodnu ravnopravnost u opštini Lipljan, Obilić i Kosovo Polje, dana 19.11.2018. godine, je u Prištini održala radionicu na temu: Lokalno zakonodavstvo koje štiti i promoviše rodnu ravnopravnost na Kosovu. Na ovoj ...

Citaj Više
5

14

Nov

ARR je učestvovala na konferenciji „Žene u Većima naselja i sela: obaveza, potreba ili želja?”

APR je učestvovala na konferenciji „Žene u Većima naselja i sela: obaveza, potreba ili želja?” Agencija za Polnu Ravnopravnost je, dana 13. 11. 2018. godine, učestvovala na konferenciji „Žene u većima naselja i seoskim većima: obaveza, potreba ili želja?”, organizovanoj i podržanoj od ...

Citaj Više
5

14

Nov

Aagencija za Polnu Ravnopravnost je potpisala sporazum o saradnji sa UP „Hasan Prishtina”

  Rektor Univerziteta u Prištini „Hasan Prishtina”, prof. dr Marjan Dema i izvršna direktorka Agencije za Polnu Ravnopravnost u Kancelariji premijera, gđa Edi Gusia su potpisali danas memorandum o razumevanju za razmatranje nastavnog plana i programa Ekonomskog fakulteta i uvođenje novog predmeta &...

Citaj Više
5

8

Nov

APR je u saradnji sa MZ održala obuku u Mitrovici o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i Standardnim operativnim procedurama sa fokusom na zdravstvene radnike

Agencija za Polnu Ravnopravnost je, dana 7. 11. 2018. godine, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva u Mitrovici održala orijentacionu obuku na temu Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i Standardne operativne procedure sa fokusom na zdravstvene radnike. Na ovoj radionici je razgovarano o nasilju u porodici na Kosovu, sa ...

Citaj Više
5

7

Nov

APR u saradnji sa MZ-om je održala obuku o Zakonu za zaštiti od nasilja u porodici i o standardnim operativnim procedurama sa fokusom na poslove. Agencija za Polnu Ravnopravnost u saradnji sa Ministarstvom zdravstva je dana 06. 11. 2018. godine u Prištini održala obuku orijentacije na temu: ...

Citaj Više
5

31

Oct

APR u saradnji sa službenicom za rodnu ravnopravnost u opštini Dragaš je organizovala obuku na temu „Nasilje u porodici “

APR u saradnji sa službenicom za rodnu ravnopravnost u opštini Dragaš je organizovala obuku na temu „Nasilje u porodici “ Agencija za Polnu Ravnopravnost u saradnji sa sližbenicima za Polnu Ravnopravnost u opštini Dragaš je organizovala obuku na temu „Nasilje ...

Citaj Više
5

30

Oct

Agencija za Plnu Ravnopravnost je pozdravila direktorku UNFPA za Kosovo i Dr. Visare Mujko - Nimani šeficu Kancelarije UNFPA na Kosovu

Agencija za Plnu Ravnopravnost je pozdravila direktorku UNFPA za Kosovo i Dr. Visare Mujko - Nimani šeficu Kancelarije UNFPA na Kosovu. Aagencija za rodnu ravnopravnost je pozdravila direktorku UNFPA za Kosovo i Dr. Visare Mujko - Nimani šeficu Kancelarije UNFPA na Kosovu. Gđa Dr. Doina Bologa je ...

Citaj Više
5

1

Oct

Citaj Više
5

20

Sep

Citaj Više
5

18

Sep

Citaj Više
5

12

Sep

Citaj Više
5

24

Aug

Citaj Više
5

24

Aug

Citaj Više
5

24

Aug

Citaj Više
5

24

Aug

Citaj Više
img4
5

24

Aug

Citaj Više
5

20

Aug

Citaj Više
5

19

Aug

Citaj Više
5

11

Jun

Citaj Više
5

23

Feb

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

30

Jan

Citaj Više
5

29

Jan

Citaj Više
5

29

Jan

Citaj Više
5

29

Jan

Citaj Više
5

29

Jan

Citaj Više
5

14

Jan

Citaj Više
5

27

Nov

Citaj Više
5

25

Oct

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

14

Sep

Citaj Više
5

13

Sep

Citaj Više
5

10

Sep

Citaj Više
5

5

Sep

Citaj Više
5

5

Sep

Citaj Više
5

5

Sep

Citaj Više
5

5

Sep

Citaj Više
5

5

Sep

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

7

Mar

Citaj Više
5

7

Mar

Citaj Više
5

7

Mar

Citaj Više
5

25

Feb

Citaj Više
5

24

Feb

Citaj Više
5

25

Jan

Citaj Više
5

25

Oct

Citaj Više
5

19

Sep

Citaj Više
5

18

Sep

Citaj Više
5

16

Aug

Citaj Više
5

16

Jul

Citaj Više
5

15

Jul

Citaj Više
5

30

Jun

Citaj Više
5

28

Jun

Citaj Više
5

17

Jun

Citaj Više
5

16

Jun

Citaj Više
5

15

Jun

Citaj Više
5

15

Jun

Citaj Više
5

15

Jun

Citaj Više
5

14

Jun

Citaj Više
5

13

Apr

Citaj Više
5

13

Apr

Citaj Više
5

13

Apr

Citaj Više
5

12

Apr

Citaj Više
5

13

Mar

Citaj Više
5

12

Mar

Citaj Više
5

12

Mar

Citaj Više
5

11

Mar

Citaj Više
5

10

Mar

Citaj Više
5

9

Mar

Citaj Više
5

8

Mar

Citaj Više
5

1

Dec

Citaj Više
5

29

Nov

Citaj Više
5

27

Nov

Citaj Više
5

26

Nov

Citaj Više
5

26

Nov

Citaj Više
5

25

Nov

Citaj Više
5

24

Oct

Citaj Više
5

23

Oct

Citaj Više
5

22

Oct

Citaj Više
5

19

Dec

Citaj Više
5

17

Dec

Citaj Više
5

24

Oct

Citaj Više
Top