September 27, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova je organizairala trejning u Opštini Lipljan sa Članovima Koordinacionog Mehanizma Zaštite od Porodićnog Nasilja za Standartne Procedure Delovanja.

U trejningu ućestvuju 25 Lica.