Ballina | ABGJ

Agencija za Ravnopravnost Polova/KP je dva dana 12 i 13 Maja održala obuku o Standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici u Opštini Gakova

Agencija za Rodnu Ravnopravnost/KP za dva dana održala obuku o Standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici. Obuka je održana sa Kosovskom policijom u opštini Đakovica, učestvovalo je ukupno 22. policajca

Citaj Više

Agencija za rodnu ravnopravnost dva dana zaredom održava obuku sa Kosovskom policijom o Standardnim Operativnim Procedurama

Agencija za Ravnopravnost Polova dva uzastopna dana održava obuku sa Kosovskom policijom, o njihovim odgovornostima koje su predviđene Standardnim Operativnim Procedurama, i odgovornima iz Istanbulske Konvencije, konkretno sa Policijskim Patrolama koje prve reaguju u slučajevima nasilje u porodici. Obuka se održava u regionu Uroševca ...

Citaj Više

Agencija za Rodnu Ravnopravnost je održala radionice sa službenicima za Rodnu Ravnopravnost na Opštinskom nivou u cilju praćenja i sprovođenja Programa za Rodnu Ravnopravnost Kosova

Agencija za Rodnu Ravnopravnost je održala radionice sa službenicima za Rodnu Ravnopravnost na Opštinskom nivou u cilju praćenja i sprovođenja Programa za Rodnu Ravnopravnost Kosova. Radionicu su uz tehničku pomoć podržale UN Women.  

Citaj Više

Najnovije vesti


18 March 2022

Citaj Više

18 March 2022

Citaj Više

18 March 2022

Citaj Više

Publikacije


Video


Događaji


Top