Ballina | ABGJ

Agencija za Ravnopravnost Polova/KP u sardnji sa Švedskom Agencijom za Ravnopravnost Polova je organizairala dvo dnevnu Radionicu sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u centralnom nivou. Ova radionica se realizira sa svrhom da se stvori partnerstvo izmeću Švedske Agencije, ARP/KP, SRP za zajednićko uć...

Citaj Više

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP us saradnji ssa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju i koordinaciju sa SPR u Ministartstvo  Infrastrukture i uz podršku sa tehnićkom asistencijom odf UN Women je organizairala jednu dnevni trejning “ Prevncija i tretiranje slućaja Seksualniog Uznemiravanja na radnom mestu sa 30 ...

Citaj Više

Agencijza za Ravnopravnost Polova/KP u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju u koordinaciju sa SPR u Opšini Glogovac i podršku sa tehnićkom astencijom od UN Women je organzirala jednu dnevni trejning “Prevencija i tretiranje slućaja Seksualnog Uznemiravanja u Radnom Mestu sa 23 ...

Citaj Više

Najnovije vesti


17 May 2023

Agencija za Ranvopravnost Polova/KP u sardnji sa Kosovksim Institutem za Javnu Administraciju  u koordinaciju sa Ministarstvom Ambijenta i Prostornog Planiranja i podršku sa tehnićkom Asistenciojom od UN Women je organizairala jednu dnevnu trejning “prevencija ...

Citaj Više

27 April 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP u saradnji sa Kosovskim Institutom za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Ministarstvom Prava i uz tehničku asitenciju  od UN Women je održala jednu dnevni trejning “ Prevencija i tretiranje slučaja seksualnog ...

Citaj Više

26 April 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP u saradnji sa Kosovskim Institutom za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Ministarstvom Prava i uz tehničku asitenciju  od UN Women je održala jednu dnevni trejning “ Prevencija i tretiranje slučaja seksualnog ...

Citaj Više

Publikacije


Video


Događaji


Top