Ballina | ABGJ

Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera je prosvetlila je Zgradu Vlade Kosova sa belom trakom i pomoranđom bojom sa motom kampanje “ Ne ni jedna više”.

U otvaranje kampanje 16 dana Aktivisma, Međunaronde Kampanje da se eleminiše Nasilja nad ženama i polno nasilje, Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarije Premijera je prosvetlila Zgradu Vlade sa simbolom bele tarke i pomoranđom bojom sa motom “ Ne Nijedna više” Kampanja 16 dana Aktivisma je ...

Citaj Više

Izvršna Šefica Agencije za Ravnopravnost Polova Edi Gusia učestvuje u konferenciji pod predmetom “Transformalno Finansiranje koja ubrza polnu jednakost, iskustvo i lekcije koja su naučene za izvšavanje polnog odgovornong buđetiranja u regionalnom nivou koji se održava u Istambulu, Turskoj

Na ovom sastanku od ARP su prezentirana prostoječe prakse za izvršavanje polnog odgovornong buđetiranjekao i prezentacija preduzetih mera od Vlade u sklopu paketa za ekonomski oporavak preko specifičkoh mera koja su disejnirana da se podrže žene 2021-2022, koja je bazirana na nacionalnim prtioritetima ...

Citaj Više

Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera danas je objavila prevod Krnjige na Albanskom Jeziku “ Polni Ekonomiks” od Autora Joyce P. Jacobsen

ARP u saradnji sa Prištinskim Universitetom- Ekonomski Fakultet je poćeo ovu iniciativu pre pet godina potpisajući Memorandum Saradnje za novi predmet i akademskim studijama Ekonmija i Pol. Predmet Ekonomija i Pol je stavljena koa deo Ekonomskog Sillabusa, koji se fokusira kod doprinosa, mogućnosti, izazove i ...

Citaj Više

Najnovije vesti


Zastupnici Agencije za Ravnopravnost Polava sa Kancelarijom za Statistike Kosova je učestvovala u prvi Formu za Polnu Jednakost koja uma cilja da identifies i da prevaziče prepreke u ...

27 October 2022

Zastupnici Agencije za Ravnopravnost Polova sa zastupnicima Kancelarije za Statistike Kosova su učestvocali u provom formu za Polnu Ravnopravnost koja ima za cilj da identifikiše prepreke prema polnom ravnopravnosti u Evropskoj Uniji. On je ponudio latformu da ...

Citaj Više

Agencija za Ravnopravnost Polova je obeležavala Mesec Oktobar, mesec za Svest o Raku Dojke i osvetlila Zgradu Republike Kosova.

15 October 2022

Agencija ze Ravnopravnost Polva je obeležavala Mesec Oktobar. Mesec za Savest o Raku Dojkee i osvetljila Zgradu Vlade Republike Kosovo sa ljubičastom bojom i ružičastom trakom u znaku soliderizacije sa ženama koja su bila žrtve Raka ...

Citaj Više

ARP u unutar Kancelarija Premijera u saradnji sa QKSGJ organizirala regularni konsultativni sastanak na visokom nivvou sa predmetom “ Participacija Žna u Tržište Rada

13 October 2022

Agencija za Ravnopravnost Polova unutar Kancelarije Premijera u sardnji sa Kosovskom Centrom za polne Stuidije je organizairala regularni konsultativni sastanak na visokom nivou sa predmestom “ participacija Žena u Tržište Rada” U ovom sastanku su bili ...

Citaj Više

Publikacije


Video


Događaji


Top