Ballina | ABGJ

Përfaqësuesit e Institucioneve të RKS qëndruan për vizitë studimore në Itali

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore, Mbrojtës të viktimave, Prokurore si dhe Zyrtare për Barazi Gjinore në nivel komunal, realizuan një vizitë studimore në Itali prej 12 deri me14 shkurt 2020. Fillimisht delegacioni i Kosovës mbajti takim me Drejtuesen e sektorit të mirëqenies Francesca Zampano s…

Lexo më shumë

Përfaqësuesit e ABGJ si dhe përfaqësues të Fakultetit Ekonomik ne UP janë duke qendruar për vizitë pune në Institutin për Studime Sociale, në Hagë

Me qellim të përfitimit të eksperiencave më të mira në integrimin e lëndes “ekonomiksi gjinor” në kuadër te UP-Fakulteti Ekonomik, Agjencia për Barazi Gjinore me financimin e Sida përmes projektit zbatues, Konzorciumi Niras –CPM International është duke realizuar vizitë studimore për pr…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnimi për Studentët e Departamentit të Gazetarisë-Fakulteti i Filologjisë

Agjencia për Barazi Gjinore me 15 Janar 2020 , ka mbajtur trajnimin për Studentët e Departamentit të Gazetarisë.Ky trajnim është fokusuar në teknikat e prezentimit të lajmve , rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar, artikulim të mesazheve…

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


Agjencia për Barazi Gjinore me 13 dhe 14 Janar ka mbajtur trajnimin me Zyrtar nga Zyrat e Informimit Publik në Komunat e RKS

13 January 2020

Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe …

Lexo më shumë

Rrjeti i Grave në Shkencë dhe Arsim të Lartë me mbështetje nga Agjencia për Barazi Gjinore si dhe të Un Women, kanë mbajt punëtori njëditore…

17 December 2019

Rrjeti i Grave në Shkencë dhe Arsim të Lartë me mbështetje nga Agjencia për Barazi Gjinore si dhe të Un Women, kanë mbajt punëtori njëditore për planifikimin e aktiviteteve të RRGSHAT pë…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën …

16 December 2019

  Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën ‘’Dhuna ne Familje dhe Ngacmimi seksual ,ndiki…

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top