Ballina | ABGJ

Në kuadër te zbatimit të Projektit ‘Instrumenti për Barazi Gjinore në Kosovë’ – GEF i financuar nga Bashkimi Evropian, Agjencia për Barazi Gjinore/Zyra e Kryeministrit, me mbështetje të partnerit zbatues UN Women, janë ...

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e parë njoftues me Grupin punues për plotësimin dhe ndryshimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në fami

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e parë njoftues me Grupin punues për plotësimin dhe ndryshimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore.

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e radhes me Zyrtar/e për Barazi Gjinore të nivelit qendror dhe lokal

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e radhes me Zyrtar/e për Barazi Gjinore të nivelit qendror dhe lokal, ku u diskutua mbledhja e te dhënave për vlerësimin final të Planit të Veprimit të ...

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës sot janë duke mbajt sesion informues lidhur me Konventën e Stambollit

26 April 2024

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës sot janë duke mbajt sesion informues lidhur me Konventën e Stambollit dhe ndryshimet në Ligjin për ...

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës sot janë duke mbajt sesion informues lidhur me Konventën e Stambollit

23 April 2024

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës sot janë duke mbajt sesion informues lidhur me Konventën e Stambollit dhe ndryshimet në Ligjin për ...

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore dhe Ministria e Financave Punës dhe Transfereve mbajtën punëtorinë e dytë të grupit punues institucional për hartimin e Buxhetimit të Pë...

22 April 2024

Agjencia për Barazi Gjinore dhe Ministria e Financave Punës dhe Transfereve mbajtën punëtorinë e dytë të grupit punues institucional për hartimin e Buxhetimit të Pë...

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top