Agencija za Ravnopravnost Polova če oragnaizirati trejning danas i sutra sa Kosovskom Policijom oko njihovih odgovornosti koja su predvičena sa Standartnim Procedurama Delovanja

March 21, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova danas i sutra če da organizuju trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predvičena sa Standartnim Procedurama Delovanja, konkretno sa policijskim patrolama koja se prvo odazovu slučajevima porodičog nasilja. Trejning če biti održan u Prištini