Agencija za Polnu Ravnopravnost je od 20, 21. Novembra 2018. godine organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja

November 24, 2018

Agencija za Polnu Ravnopravnost je od 20, 21. Novembra 2018. godine organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja

Aagencija za Polnu Ravnopravnost je od 20, 21. novembra organizovala obuku u vezi sa procenom rodnog uticaja.

Na ovoj obuci organizovanoj od strane APR-a, obrađene su teme u vezi sa rodnom analizom i procenu rodnog uticaja, opis ciljeva PRU-a, korišćenje izvršene analize o rodnom značaju, definisanje opcija - rodno osetljiva analiza i merenje rodnog uticaja, identifikacija i procena budućih uticaja (ekonomski, socijalni, ekološki, međusektorski i budžetski uticaji). Obuku su održala dva međunarodna eksperta, a na ovoj radionici su bili prisutni službenici iz MPŠRR-a, MKOS-a, policijskog inspektorata i KP-a.

Radionice su realizovane uz podršku švedske SIDA-e