Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa OPJ u Mamuši su organizirali prezentaciju za Pravni Okvir zaštite od porodičnog nasilja in Nasilja protiv žena

August 31, 2022

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa OPJ u Mamuši su organizirali prezentaciju za Pravni Okvir zaštite od porodičnog nasilja in Nasilja protiv žena. Prezentiran je Zakon za Polnu Ravnopravnos i Standartne Procedure Delovanja Zaštite protiv Porodičnog Nislja. Dužnosti Opštine su prezentirane za funksionalizaciju  Opštinskog Mehanizama u prevenciju i tretiranje nasilja protiv žena. Uloga Opštine u o ekonoskom osnažanju  ipreživele i obligacije koji osiguraju sigurni boravak  i adekvatnu podršku za regionalne utočište. U sastanku su bili prisutni representativci u Opštinskoj Upravi, Policija i Odsek za Socalnu Blagostanje.