Agencija za Ravnopravnost Polova ke organziairala Radionici sa Služenicima za Ravnopravnost Polova na lokalnom Nivou da se pregleda i harmonizira Plan Aklcije 2023.

February 27, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova je organzizirala Radionicu za Služenike za Ravnopravnost polova na lokalnom nivou da se nedgleda i harmonizira Plan Rada 2023 sa Akcionom Planom Kosovskog Programa za Ravnopravnost Polova i Aksionong Plana i Nacionalne Strategije Zaštite od Porodčnog Nasilja. 

Ova Radionica je fasilirana od Adriane Gashi koja je angažirana od UN Women.