Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt punëtori me Zyrtar/e për Barazi Gjinore në nivel lokal për riishikimin dhe harmonizimin e planeve të punës 2023

February 27, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt punëtori me Zyrtar/e për Barazi Gjinore në nivel lokal për riishikimin dhe harmonizimin e planeve të punës 2023 me Planin e Veprimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore dhe Planin e Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave.

Kjo punëtori u fasilitua nga Konsulentja Ardiana Gashi e angazhuar nga Un Women