Agencija za Ravnopravnost Polova obaveštava vas da Komisija za NVO žalbe radi sa najvećim intenzitetom rada, i da će rok za dostavljanje odgovora biti završen do 29.03.2021.

March 26, 2021
Agencija za Ravnopravnost Polova obaveštava vas da Komisija za NVO  žalbe radi sa najvećim intenzitetom rada, i da će rok za dostavljanje odgovora biti završen do 29.03.2021.