Agjencia për Barazi Gjinore ju njofton që Komisioni i Ankesave të OJQ-ve është duke punuar me intezitetin ma të madhe të punës dhe se afti i kthimit të përgjigjeve do te kryhet deri me datë 29.03.2021

March 26, 2021

 Agjencia për Barazi Gjinore ju njofton që Komisioni i Ankesave të  OJQ-ve është duke punuar me intezitetin ma të madhe të punës dhe se afti i kthimit të përgjigjeve do te kryhet  deri me datë 29.03.2021