Agencija za Ravnopravnost Polova/KP je dva dana 12 i 13 Maja održala obuku o Standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici u Opštini Gakova

May 16, 2022
Agencija za Rodnu Ravnopravnost/KP za dva dana održala obuku o Standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici. Obuka je održana sa Kosovskom policijom u opštini Đakovica, učestvovalo je ukupno 22. policajca