Zastupnici Agencije za Ravnopravnost Polava sa Kancelarijom za Statistike Kosova je učestvovala u prvi Formu za Polnu Jednakost koja uma cilja da identifies i da prevaziče prepreke u putu za polnu ranvopravnost u Evropskoj Uniji

October 27, 2022

Zastupnici Agencije za Ravnopravnost Polova sa zastupnicima Kancelarije za Statistike Kosova su učestvocali u provom formu za Polnu Ravnopravnost koja ima za cilj da identifikiše prepreke prema polnom ravnopravnosti u Evropskoj Uniji.

On je ponudio latformu da se razmene iskustva i ekspertiza sa predmet polne ravnopravnosti i donošja odluka u političkom nivou, praktikovanje i civilno društvo.

U drugom danu je organiziran 14 Satanak sa Evropsom Institutu za Polnu Ravnopravnost sa Državama kandidata i Pri-Kandidatima za Članstvo Zapadnong balkana gde ARP je prezentirala nivou za participaranje za žene u ekonomskom donošenja odluka i iniciative od Vlade RKS-a da se podiže participacija žna na bordima Javnih Produzeča.

Takoče,  investiranje Vlada su bila prezentirana da se adresira osposobljavanje uloga žene preko fonda i gratiranje kredita za žene i zapošlavanje prema formalnom merom 1.3. koja obuhvata podršku za zapošljavanje Žena.