Saopštenje za Medije za „Rečnik i Leksikon Sinonima Polno Osetljive Terminologije“

September 15, 2021

Saopštenje za medije

Evropski institut za ravnopravnost polova (EIRP) u saradnji sa Agencijom za polnu ravnopravnost/Kancelarija premijera preveli su i prilagodili „Rečnik i leksikon sinonima polno osetljive terminologije“, na četiri jezika potencijalnih država kandidata za članstvo u EU. Više od 400 termina i polnih definicija sada je dostupno na albanskom, bosanskom, makedonskom i srpskom jeziku.Ovaj rečnik je specijalizovani instrument polne terminologije koji pomaže integrisanju polne perspektive u komunikaciju i možete pronaći objašnjenja za pojmove kao „Ekonomska briga“ do „vertikalne podele“ Rečnik EIRP-a je specijalizovano terminološko sredstvo.

Ispod možete naći poveznicu na kojoj možete pristupiti rečniku:

https://eige.europa.eu/thesaurus?lang=sq

U cilju promovisanja upotrebe rečnika EIRP je u saradnji sa Agencijom za polnu ravnopravnost organizovala dvodnevnu virtuelnu radionicu-regionalnu, od 15. do 16. septembra.

Ova radionica će okupiti do 60 učesnika iz Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske.

Ovaj rečnik će pomoći kreatorima politike, novinarima, studentima, aktivistima kako da komuniciramo i prenesemo poruke u javnom diskursu, polno osetljivih, uravnoteženih i jasnih u duhu jednakih prava, zakonodavstva koje garantuje i promoviše ravnopravnost polova.

Još od 2014. godine EIRP sarađuje sa APR-om, sa sedam država kandidata u EU-u i potencijalnim kandidatima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, na izgradnji njihovih kapaciteta za ravnopravnost polova u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) od Evropske komisije.

Za više o saradnji EIRP-a sa zemljama kandidatima za EU-u i potencijalnim kandidatima, kliknite:

https://eige.europa.eu/

 Za potrebe korisnika srpskog jezika kliknite na sledeću poveznicu:

https://eige.europa.eu/thesaurus?lang=sr-Cyrl-BA