ARR je učestvovala na konferenciji „Žene u Većima naselja i sela: obaveza, potreba ili želja?”

November 14, 2018

APR je učestvovala na konferenciji „Žene u Većima naselja i sela: obaveza, potreba ili želja?”

Agencija za Polnu Ravnopravnost je, dana 13. 11. 2018. godine, učestvovala na konferenciji „Žene u većima naselja i seoskim većima: obaveza, potreba ili želja?”, organizovanoj i podržanoj od strane organizacije Kosova - Women 4 Women.
Konferencija je imala za cilj da obradi ključna pitanja u vezi sa ovom temom, kao što su seoska veća, mogućnost predsedavanja od žena, dosadašnji izazovi, zastupljenost žena u donošenju odluka.

Leonora Selmani je na ovoj konferenciji u svojstvu paneliste izvršila prezentaciju, koja je pokazala položaj žene na rukovodećem nivou i nivou donošenja odluka.