December 11, 2023

Agencija za rodnu ravnopravnost (ARR), u okviru Kancelarije premijera, u saradnji sa UNIVERZITETOM U PRIŠTINI „HASAN PRISHTINA“ danas je pokrenula AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2023/4-2025/6 Univerziteta u Prištini, koje lansiranje je organizovano u okviru „16 DANA AKTIVIZMA“.

Ovom prilikom prigodnim govorom su se obratili Rektor UP "Hasan Prishtina"  prof.  dr. Qerim Qerimi, Ambasador Švedske g.  Jonas Westerlund i ministarka Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije gđa Arbërie Nagavci .

Međutim,  u drugom delu bilo reči o doprinosu visokog obrazovanja za unapređenje rodne ravnopravnosti i sprečavanju, zaštiti i tretmanu nasilja nad ženama, u okviru panela prisutnim su se obratili gđa. Edi Gusia, ​​zamenik izvršnog direktora, Agencija za rodnu ravnopravnost/ Kancelarija premijera, prof. dr. Alessandro Simoni, predsednik, Univerziteta u  Firenci, Prof. dr. Aliriza Arënliu,  sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini ”Hasan Prishtina". .

prof.Ardiana Gashi je ispred prisutnih predstavila Akcioni plan  i naglasila da Akcioni plan sadrži 4 strateške objektive, koje teže stvaranje kulture  rodnog balansa u donošenju odluka/rukovodećih pozicija, integrisanje rodnih perspektiva u nastavu, istraživački rad i inovacije i prevenciju, zaštitu i suočavanje sa uznemiravanjem i seksualnim uznemiravanjem na univerzitetu. .

Akcioni plan sadrži i metodologiju, pravni okvir, rodne profile kadrova na Univerzitetu u Prištini, rodnu zastupljenost  na rukovodećim pozicijama u rektoratu i fakultetima, rodnu strukturu administrativnog osoblja, rodnu strukturu studenata registrovanih u poslednjih 10 godina, rodna zastupljenost u dodeli stipendija koje daje UP, integracija rodnih perspektiva u studijske programe, kao i strateški ciljevi Akcionog plana za unapred određene godine.

Akcioni plan je izrađen uz podršku Kancelarije  UN Women u Kosovo i Agencije za rodnu ravnopravnost / Kancelarija premijera

Agencija za rodnu ravnopravnost (ARR), u okviru Kancelarije premijera, u saradnji sa UNIVERZITETOM U PRIŠTINI „HASAN PRISHTINA“ danas je pokrenula AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2023/4-2025/6 Univerziteta u Prištini, koje lansiranje je organizovano u okviru „16 DANA AKTIVIZMA“.

Ovom prilikom prigodnim govorom su se obratili Rektor UP "Hasan Prishtina"  prof.  dr. Qerim Qerimi, Ambasador Švedske g.  Jonas Westerlund i ministarka Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije gđa Arbërie Nagavci .

Međutim,  u drugom delu bilo reči o doprinosu visokog obrazovanja za unapređenje rodne ravnopravnosti i sprečavanju, zaštiti i tretmanu nasilja nad ženama, u okviru panela prisutnim su se obratili gđa. Edi Gusia, ​​zamenik izvršnog direktora, Agencija za rodnu ravnopravnost/ Kancelarija premijera, prof. dr. Alessandro Simoni, predsednik, Univerziteta u  Firenci, Prof. dr. Aliriza Arënliu,  sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini ”Hasan Prishtina". .

prof.Ardiana Gashi je ispred prisutnih predstavila Akcioni plan  i naglasila da Akcioni plan sadrži 4 strateške objektive, koje teže stvaranje kulture  rodnog balansa u donošenju odluka/rukovodećih pozicija, integrisanje rodnih perspektiva u nastavu, istraživački rad i inovacije i prevenciju, zaštitu i suočavanje sa uznemiravanjem i seksualnim uznemiravanjem na univerzitetu. .

Akcioni plan sadrži i metodologiju, pravni okvir, rodne profile kadrova na Univerzitetu u Prištini, rodnu zastupljenost  na rukovodećim pozicijama u rektoratu i fakultetima, rodnu strukturu administrativnog osoblja, rodnu strukturu studenata registrovanih u poslednjih 10 godina, rodna zastupljenost u dodeli stipendija koje daje UP, integracija rodnih perspektiva u studijske programe, kao i strateški ciljevi Akcionog plana za unapred određene godine.

Akcioni plan je izrađen uz podršku Kancelarije  UN Women u Kosovo i Agencije za rodnu ravnopravnost / Kancelarija premijera