October 02, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova danas i sutra će organzirati trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predviđna sa Standartnim Procedurama Delovanja, konkretno sa Policijskim Patrolama koja us prvi respondi u slućajevima Porodićnog Nasilja. Trejning se održava u Opštini Prizren