Agencija za ravnopravnost Polova/ KP je osvetljila Zgradu Vlade Kosova i obeleželila 08 Mart- Međunarodni Dan Žena

March 09, 2023

Agencija za Ravnopravnost polova/ KP je osvetljila Zgradu Vlade Kosova i obeleželila 08 Mart- Međunarodni Dan Žena posvečena na Žene stvaralace, glumce, Universitetske Profesorke i Novinarkee koje su polomili bariere u polju gde su radli i gradili istoriju naše zemlje sa licom Žene, i koja više ne žive.

 U zgradu su postavljena footografije Neđmije Pagaruša, Leze Čena, Suzana Čapriči, Burbuče Ruši, Violeta Ređepagiči, Burbuče Berisha, Arzana Kraja, Aljije Vokšii, Edi Shukriu, Esma Mula, Teuta Tmava, Ardita Suljejmani, Seniha Spahiu, Šahidere Brlajoli.