Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u Opštini Dečane je organizirala Radionicu za prezentaciju Pravnog Okvira za zaštitu od Porodičnog Nasilja i nasilja nad Ženama

March 21, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u Opštini Dečane je oragnizarala Radionicu za prezentiranje Pravnog Okvira  za zaštitu od Porodičnog nasilja i nasilja nad Ženama. Prezentiran je Zakon o Ranvopravnosti Polova i Standartne procedure Delovanja za Zaštitu od Porodičnog Nasilja. Dok, SRP (Službenici za Ravnopravnost Polova) u ovoj Opštini su prezentirali obaveze Opštine za funksionilizanje Opštinskog Mehanizma za prevenciju i treriranje Žena za nasilje nad Ženama.

U sastanku su učestvovali Predsednik Opštine Dečane Bashkim Ramosaj, Članovi Skupštine Opštine, Službenici iz Opštine, Policije, reprezentativci Kancelarije za Socialni Rad i Zdravstveni Radnici.