ARP je obeležila 08 Mart, Međunarodni Dan Žena psovečena na sečanje Žena stvaralarke, Glumce, Univesitetske Profesorke i Novinarke koje us oborili bariere u polima gde su delovale i gradili istoriju naše zemlje sa licon Žene i koja više ne žive

March 08, 2023

ARP je obeležila 08 Mart, Međunarodni Dan Žena psovečena na sečanje Žena stvaralarke, Glumce, Univesitetske Profesorke i Novinarke koje us oborili bariere u polima gde su delovale i gradili istoriju naše zemlje sa licon Žene i koja više ne žive

 

Agencija za Ravnopravnost Polova danas je obeležala 08 Mart- međunarodni  Dan Žena sa posvečenjem na sečanje na Žene Stvaralarke, Glumce, Univesitestke Pofesorke i Novinare koja su slomili bariere u poljjima gde deluju u gradili istioriju naše zemlje sa licom žene i koja više ne žive. Ovo obeležavajnje 08 Marta se posvečuje u sečanje Neđmije Pagaruša, Leze Čena, Suzana Čapriči, Burbuče Rušiti, Violeta Ređepagič, Burbuče Berisha, Vjosa Beriša, Arzana Kraja, Aljilje Vokši, Edi Šukriu, Esma Mula, Teurta Tmava, Ardita Suljejmani. Seniha Spahiu, Šahindere Brlajoli,

ARP ovom slučaju je organizarila 3 panele diskusije gde su govorili žene stvaralarke, universitetske Profesorke i Novinari koja su prezentirali svoje personalna iskustva, prepreke, podršku ili predrasude  koja ona suočavaju tokom gračenje njihove kariere,

Premijer Kurti Aljbin Kurti danas je rekao da Žene suočavaju sa mnogim izovima, i ne tretiraju isto sa kao svoji drugari/ kolege i kad umru. U obeležavanju Međunarodnog Dana Žena od Agencija za Ravnopravnost Polova, Kurti je rakao da je odgovornost za polnu ravnopravnost nad Muževima, i bile je predložno da ime žena koja su gradila istoriju naše zemlje das se stave Institucijama i u Javnim mestima.

Unutar dve godine mi smo postigli da ispunimo 18 od 36 ciljeva programa za Polnu Ravnopravniost, dok je rekao da Žene treba da bude prisutne  pred Đaka i Studente  kao autorke “ I posle smrta one se tretiraju isto kao  njihove drugare/ Kolege. Kao i u mnogim poljima ravnopravnosti, odgovornost da situacija menja je kod muževa. Na kraju, samo problem nejadnoskti je stvaran of muževa- tako ono što su stvorili treba sami da reše. Bez ravnopravnosti pola nema socilane ranvopravnosti i da se to dostigne treba da muževi emancipiraju za polnu ravnopravnost. Veoma je bitno da Đaci i  Studenti da imaju Žene autore i da bude prisutne. Edukacija novih generacija, pored moralng vaspitivnja  treba da ima, kulturno i estetesko vaspitiranje, rekao Kurti.

Obesmrtiti i sečanje ovih Žena prema Izvršnoj Šefizi_ Agencije za Ravnopravnost Polova- Edi Gusia se stvara tako da se smeste njihova Imena u Institucijama, Trgovima, Festivalima, i javnim mestima. “ Agenicja za Ravnopravnost polova unutar Kancelarije  Premijera ovom obeležavanjem 08 Marta posvečuje Žena Stvaralarke, Pevačicama, Glumcima, Aktivistima, Univesitetskim Profesorkama, Novinarima koja su lomili bariere na poljima i gradili istoriju naše zemlje sa likom Žene. Želimo da ovaj sastanak da nas pomaže da nađemo kreativnost da se istorija zemlje ponovo piše sa likom Žene, tako što ove žene psotaju deo Školskih Knjiga koja če imati uticaj na mladim devojkama i dečacima i da obesmerte sečanje ovih žena tako što če da smeste njihove imena na institucije , trgove, Fesetivalima i Javnim Prostorima, rekla je ona, 

Takođe, ovom prilikom i održala reč i Vicepremijerka za Kulturu, Omladinu  i Sport Daulina Osmani.

Dok deo trećeg panela su bili Žene iz Kulture, poćevši od Lejlja Hađiu-Pula-Profesorka Klavira-Fakultet Umetnosti, Doruntina Baša –Dramaturg/ Scenarista. Drugi panel je bio sastavljen  od Profesorke Arta Baša-Jakupi, Prorektor u Prištinskom Universitetu, Vjollca Krasniqi- Profesor Sociologije- Filozofksi Fakultet, Majlinda Daci-Ajvazi- Profesorka Hemije- Fakultet Prirodnih Nauka, Ibadete Bytyqi- Naućnica za 2021 Godinu, Prof.Dr- Adriana Gaši- Ekonomski Fakultet- ona predaje predmet Polni Ekomiks i treći i posledni panel je sastavljen od Novinara Saranda Ramaj- Novionarka u Koha Ditore, Kaltrina Ređeepi- Novinarka RTK, Gentiana Begolli- Pustina- bifša Predsednica ANK (Asociacije Novinara Kosova)- Dafina Haliti- Novinarka Kosovo 2.0.