April 26, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP u saradnji sa Kosovskim Institutom za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Ministarstvom Prava i uz tehničku asitenciju  od UN Women je održala jednu dnevni trejning “ Prevencija i tretiranje slučaja seksualnog uznemiravanaj na Radnom Mestu” za 25 Službenike na vodečim pozicijima unutar Ministarstva Prava.

Tokom trejninga su prezntirani forme seksualnong uznemiravanjaj politike protiv seksualnong uznemiravanja u Institucijama Javne Administracije, stvaranje kulture pošovanaj u random mestu, lanac menađiranja slučaja seksualnong uznemiravanja, itd.