September 21, 2023

Uz podršku USAID-a, Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju, Ambasade Kanade u Hrvatskoj i na Kosovu i Agencije za Rodnu Ravnopravnost, zatvoreno je izdanje Nedelje žena (WoW)!

Više od 120 učesnika, koji dolaze iz političkih partija, civilnog društva, privatnog sektora i akademske zajednice, danas je diplomiralo. 

Ovogodišnje izdanje se fokusiralo na diskusije o stvaranju pravičnih i inkluzivnih politika za sve, sa učesnicima koji su aktivno učestvovali sa javnim zvaničnicima na otvaranju i završnoj konferenciji, kao i na pet opštinskih debata održanih širom Kosova. Week of Women je najveća platforma za više partija u regionu, sa preko 1000 studenata iz različitih etničkih grupa. Ovo izdanje Nedelje žena podržali su USAID, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Ambasada Kanade u Hrvatskoj i na Kosovu i Agencija za rodnu ravnopravnost. Zajedno oblikujemo jednaku budućnost Kosova!

Uvodne reči Završne konferencije Nedelje žena 2023. izneće ambasador Nancy Soderberg, rezidentna direktorka NDI Kosovo, Edi Gusia, ​​vršilac dužnosti izvršnog direktora Agencije za rodnu ravnopravnost Republike Kosovo i Laura Nikols, bivša direktorka.