APR je u saradnji sa MZ održala obuku u Mitrovici o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i Standardnim operativnim procedurama sa fokusom na zdravstvene radnike

November 08, 2018

Agencija za Polnu Ravnopravnost je, dana 7. 11. 2018. godine, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva u Mitrovici održala orijentacionu obuku na temu Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i Standardne operativne procedure sa fokusom na zdravstvene radnike.

Na ovoj radionici je razgovarano o nasilju u porodici na Kosovu, sa posebnim fokusom na Standardnim operativnim procedurama, kao i o njihovoj primeni od strane zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih sestara. Načini identifikacije slučajeva od strane zdravstvenih radnika, njihova odgovornost za izveštavanje, obaveza ispunjavanja obrasca SOP/a od strane zdravstvenog osoblja.

Obuka je organizovana kao saradnja ARR-a sa MZ-om i prezentacije su održali predstavnici ove dve institucije. Obuci su prisustvovali zdravstveni radnici, lekari specijalisti, medicinske sestre iz regiona Mitrovice.