November 25, 2021
U okviru kampanje 16 dana aktivizma – Međunarodna kampanja za eliminaciju nasilja nad ženama, Agencija za rodnu ravnopravnost osvetlila je narandžastu zgradu Vlade Republike Kosovo i belu traku u znak solidarnosti sa svim žrtvama porodičnog nasilja. nasilje i rodno zasnovano nasilje