June 13, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polola/ KP u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Službenikom za polnu Ravnopravnost u Opštin Lipljan i podršku zu tehnićku asistenciju od UN Women su organizairali jednu dnevni trejning za “Prevenciju i tretiranje Slućaja Seksualnog Uznemiravanja na Radnom Mestu” sa 21 Službeniccima od ove Opštine.

Tokom trejninga su prezentirani forme Seksualniog Uznemiravanja, politike protiv Seksualnog uznemiravanja u Institucijama Javne Administracije, kreiranje kulture poštovanja u Radnom Mestu, lancu da se Menađiraju slućaja Seklsualnog Uznemiravanja, itd.