Agencija za Ravnopravnost Polova dva dana sa redom je organizirala radionicu sa Radnom Grupom da se pregleda Akcioni Plan Kosovoskog Programa za Ravnopravnost Polova 2023-2025

June 22, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP je dva dana sa redom je organizirala Radionicu sa Radnom Grupom da se pregleda Akcioni Plan Kosovskog Programa za Ravnopravnost Polova za 2023-2025.