Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP je dva dana sa redom je organizirala dvo dnevni trejning u Opštini Peč za Standartne Procedure Delovanja Zaštite od Porodičnog Nasilja kao i strategije za Zaštite od Porodičnog Nasilja i nasilje nad Ženama 2022-2026.

March 03, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP dva dana sa redom je organizirala Sastanak u Opštini Peč za Satandarne Procedure Delovanja Zaštite od Porodičnog Nasilja kao i stategije za Zaštitu od Podoričnog Nasilja kao i nasilje nad Žename 2022-2026

U satanku su bili prisutni 21 Članova Kosovske Policije.

Šefica iz Departmana Legislacije ARP-a-Leonora Selmani je prezentirala pred prisutnih odgovornosti koja prezilaze iz SPD (Standrtnog Plana Delovanja) prema Žrtvama Porodičnog Nasilja.