Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM për dy ditë radhazi do te mban trajnim në komunën e Pejës për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, si dhe Strategjinë për Mbrojtje nga Dhuna në familje dhe dhuna ndaj Grave 2022-2026

March 03, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM për dy ditë radhazi do te mban trajnim në komunën e Pejës për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, si dhe Strategjinë për Mbrojtje nga Dhuna në familje dhe dhuna ndaj Grave 2022-2026.

Në takim ishin prezent 21 pjesëtar nga Policia e Kosovës.

Shefja e Divizionit për Legjislacion në ABGJ Leonora Selmani prezantoi para te pranishmëve përgjegjësit qe dalin nga PSV karshi viktimave te dhunës në familje.