Agencija za Polno Ravnopravnost dva dana od 25 i 26 Aprila 2019, nastavila je sa organizacijom obuke u vezi sa Procenom Uticaja Rodne Ravnopravnosti

April 26, 2019

Agencija za Polno Ravnopravnost  dva dana od  25. i 26. Aprila 2019, nastavila je sa organizacijom obuke u vezi sa Procenom Uticaja Rodne Ravnopravnosti, na ovom treningu organizovanom od strane APR-a bila su adresirana pitanja vezana za Rodnu Analizu i evaluaciju. Rodni uticaji, opis ciljeva PUP-a, upotreba Analiza o Rodnoj Relevantnosti, definicija opcija - rodno osjetljiva analiza i vaganje rodnog uticaja, Identifikacija i Procena Budućih Uticaja (ekonomski, socijalni, uticaj na životnu sredinu, interakcija sektor i budžet). Dok je urađen rad na procjeni roditeljske njege u konceptnim dokumentima odgovarajućih ministarstava.

Obuku je održala Irena Rozajac - međunarodni ekspert, dok su obuku prisustvovali zvaničnici MSPP.

Radionica je realizovana uz finansijsku podršku Svedske SIDA.