Sa pozivom Universiteta Južne- Istočne Evrope-Tetovo, Šefica Agencije za Ravnopravnost polova Edi Gusia je prezentirtala iniciativu da se uvrsti predmet Pol i Ekonomiks

December 19, 2022

Sa pozivom Univesrsiteta Južno-Istočne Evrope-SHTUL Tetovo- Šefica Izvršne Agencije za Ravnopravnost polova Edi Gusia je prezentirala iniciativu da se uvrsti predmet Pol i Ekonomiks u Ekonomskom Fakultetu  Universiteta u Prištini.

Ovom prilikom je promovinisana pevedena knjiga na Albanskom Jeziku od ARP-a u saradnji sa FES “ Pol i Ekonomiks” autorke J.P Jacobsen. ARP je dala 5 kopija knjige Biblioteci Universiteta. Takođe, ARP je prezentirala uspešne prakse koje su izvršavane od OPB (Odgovornog Polnog Buđetiranja) RKS-a.  Za predmet Ekonomija i Pol je govorila Adriana Gashi koja  predava predmet Ekonomije u Fakultetu.