October 19, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova, danas i sutra organiziraju trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predviđena sa Standartnim Procedurama Delovanja, konkretno sa Policijskim Patrolama koja  prvi odgovaraju na slućajeve porodićnog naslija . Trejning je organiziran u Opštini Djakovica i ućestvuju 20 Policijaca