Predstavnici Agencije za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera su danas sastali sa Dekanom Filozofskog Fakulteta, Dashamir Berxulja

December 15, 2022

Predstavici Agencije za Ravnopravnost polova/ Kancelarije Premijera su danas sastali sa Dekanom Filozofskog Fakulteta G. Dašamira Bërxulija. Učensnici u Stastanku su bili, Šef Filološkog Departmana, Šef Odseka za Sociajni Rda, Šef Departmana Sociologije i Studenti Katedre Fililologije koji su bili informisani o Mandatu ARP i oni su zajedno govorili o različitim temama koji se tiče Polne Ravnopravnost, Porodičnog Nasilja i Seksualnog Nasilja.

ARP je dala Biblioteci 20 Kopija prevočene Knjige na Albanskom Jeziku “ Ponli Ekonomiks” od Autorke Joyce P. Jacobsen.

Takoče, tokom dana 230 Kopije Knjige “Polni Ekonomiks” u Fakultetu Ekonomije če biti upotrebljeno za potrebe Studenata ovog Fakulteta