September 12, 2023

Na inicijativu Nacionalnog demokratskog instituta i u saradnji sa Agencijom za Rodnu Ravnopravnost/KP, uz podršku Američke Agencije za Međunarodni Razvoj (USAID) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) od 8. do 12. septembra održava se Letnja škola o rodnoj pripadnosti, ekonomiji i politici.

Letnja škola o rodnoj pripadnosti, ekonomiji i politici je petodnevni program, koji je okupio 25-30 studenata i mladih lidera u multietničkom okruženju između 18 i 29 godina, koji su zainteresovani za podizanje znanja o rodnoj pripadnosti, ekonomiji i politici, kroz podsticanje umrežavanja između učesnika sa različitim političkim stavovima. Kroz predavanja, radionice i diskusije, učesnici su upoznati sa ključnim konceptima i teorijama feminističke ekonomije i kako rodna pripadnost utiče na ekonomske sisteme i ishode.

Jednog dana Letnje škole o rodnoj pripadnosti, ekonomiji i politici na Univerzitetu  „Hadži Zeka“u Peći, prisustvovao je i Premijer Republike Kosovo Aljbin Kurti, koji je pod rukovodstvom panela od Zam. Izvršne direktorice Agencije za rodnu ravnopravnost Edi Gusia održala je otvoren razgovor među studentima, koji su imali priliku da čuju o opštem stanju rodne ravnopravnosti u zemlji, o uključivanju rodne perspektive u politike Vlade i dr.

Tokom ovih dana predstavljena je druga knjiga na albanski jezik sa temom „Avanzirani uvod u feminističku ekonomiju“ autorke Joyce Jacobsen, kao nastavak saradnje sa Ekonomskim fakultetom.