September 12, 2023

Sa inicativom  Nacionalnog Demokratskog Inistituta i u saradnji sa Agencijom za Ravnopravnost Polova/ KP i podrškom of Agencije za Razvoj i Saradnju iz Švajcerske (SDC) od 08 Septembra do 12 Septembra je organizirana Letnja Škola za Pol, Ekonomiju i Politiku

Letjnja Škola za Pol, Ekonomiju, i Politiku ja peto dnevni program koja je dovela 25-30 Studenata i novih liidera u multietnićkom Ambientu 18 do 19 godina koja su interesirana za znanost za Pol, Ekonomiju, i Politiku tako što ohrabraju mrežu među prisutnima sa razlićitim politićkim vićenjima. Preko predavanja, seminara i diskusija, prisutni su došli do znanja sa glavnim teorijama feminist ekonomije i kako pol ima uticaj u sistem i ekonomske rezultate. 

U jednoj od Letnjoj Školi za Pol, Ekonomiju i Politiku u Univerzitetu u Peć “Haxhi Zeka” bio je i prisutan Premijer Kosova G. Aljbin Kurti, koji je uz lidership Vršilaca Dužnosti Šefa Agencije za Polnu Ravnopravnost Edi Gusia je otvorila diskusiju sa Studentima koji su imali mogućost da ćuju za situaciju pola u zemlji i da ukljuće polnu prespektivu u Politiku Vlade, itd.

Tokom ovih dana je prezentiran i druga knjiga prevedena na Albanskom Jeziku sa temom “ Avancirani Pristup i Feminist Economiks” Autorke Joyce Jacobsen kao nastavak saradnje sa Ekonomskom Fakultetom.