September 22, 2023

Uz podršku Agencije za Rodnu Ravnopravnost/Kancearija Premijera i UN Women Kosovo, Univerzitet u Prištini je izradio Akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti 2023/24-2025/26

U skladu sa Statutom Univerziteta i našim zakonskim obavezama prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, Univerzitet u Prištini je izradio Akcioni plan za rodnu ravnopravnost, koji obuhvata period od 2023/24. do 2025/26.

Akcioni plan obuhvata:

 Dokument trogodišnjih politika;

 Posvećenost rešavanju rodne nejednakosti;

 Konkretni postupci i projekti.

 „Rektor Qerimi je istakao ulogu rodne ravnopravnosti, kao suštinske referentne tačke unutar EU za sve visokoškolske ustanove. Rektor je naglasio da ovaj plan znači opipljivo opredeljenje da se prevaziđe obična retorika i da se preduzmu smislene akcije. Dalje, rektor Qerimi je istakao napredak koji je postignut u ovom pravcu, kako primenom novog statuta, tako i sastavom upravnih organa univerziteta”.

Akcioni plan je izražen uz podršku Kancelarije  UN Women Kosovo i Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit

 

Za detalje o Akcionom planu, posetite  https://uni-pr.edu/page.aspx