Agencija za rodnu ravnopravnost dva dana zaredom održava obuku sa Kosovskom policijom o Standardnim Operativnim Procedurama

April 22, 2022
Agencija za Ravnopravnost Polova dva uzastopna dana održava obuku sa Kosovskom policijom, o njihovim odgovornostima koje su predviđene Standardnim Operativnim Procedurama, i odgovornima iz Istanbulske Konvencije, konkretno sa Policijskim Patrolama koje prve reaguju u slučajevima nasilje u porodici. Obuka se održava u regionu Uroševca i učestvuju 24 policajca.