APR je u Prištini održala radionicu na temu „Lokalno zakonodavstvo koje štiti i promoviše rodnu ravnopravnost”

November 19, 2018

 19. novembar 2018.

Agencija za Polnu Ravnopravnost, u saradnji sa službenicima za rodnu ravnopravnost u opštini Lipljan, Obilić i Kosovo Polje, dana 19.11.2018. godine, je u Prištini održala radionicu na temu: Lokalno zakonodavstvo koje štiti i promoviše rodnu ravnopravnost na Kosovu.

Na ovoj radionici je diskutovano o lokalnom zakonodavstvu, Zakonu protiv diskriminacije, Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, Uredbi o funkcionisanju KRR-a na opštinskom i ministarskom nivou.

Na ovoj radionici su bili prisutni opštinski službenici iz različitih sektora iz opština Lipljan, Obilić i Kosove Polje, službenici iz Korektivne službe Kosova i opštinskih skupština opština učesnica.