ABGJ në Prishtinë ka mbajtur puntorinë me temën "Legjislacioni vendor që mbron dhe promovon Barazinë Gjinore në Kosovë"

November 19, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Zyrëtaret për Barazi Gjinore në Komunën e Lipjanit  , Obiliqit  dhe të Fushë  Kosovës   me datë 19.11.2018 në Prishtinë kanë  mbajtur punëtorinë  me temën : Legjislacioni vendor  që  mbron dhe promovon barazinë gjinore  në Kosovë.  

Në këtë punëtori  është diskutuar për  Legjislacioni vendor, ligjin kundër  diskriminimit , ligjin për  mbrojtje  nga dhuna në familje  rregulloren për  funksionimin  e ZBGJ-ve në nivelin  Komunal dhe Ministrorë .

Në këtë  punëtori  ishin pjesëmarrës punëtor komunal të sektorëve të ndryshme nga komunat Lipjan , Obiliq dhe Fushë  Kosovë , zyrtar  nga shërbimi korrektues i Kosovës dhe asamblistë Komunal të Komunave pjesëmarrëse .