Aagencija za Polnu Ravnopravnost je potpisala sporazum o saradnji sa UP „Hasan Prishtina”

November 14, 2018

 

Rektor Univerziteta u Prištini „Hasan Prishtina”, prof. dr Marjan Dema i izvršna direktorka Agencije za Polnu Ravnopravnost u Kancelariji premijera, gđa Edi Gusia su potpisali danas memorandum o razumevanju za razmatranje nastavnog plana i programa Ekonomskog fakulteta i uvođenje novog predmeta „Rodna ekonomija”.

Glavna svrha ovog memoranduma je saradnja dveju institucije potpisnice u obrazovnim projektima koji se odnose na rodnu ravnopravnost, izgradnju kapaciteta i saradnju u oblasti izmene/dopune akademskog plana i programa Ekonomskog fakulteta u oblasti ekonomije za rodnu ravnopravnost u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima. Proces zaključivanja sporazuma o saradnji, prevodi univerzitetskog udžbenika i pružanje međunarodne ekspertize za uvođenje predmeta je finansirala švedska ambasada - SIDA putem direktne finansijske pomoći za Agenciju pomoćnog projekta NIRAS-CPM.

Rektor Dema je rekao da je već dugo zainteresovan da UP ima memorandum o saradnji sa Agencijom za Polnu  Ravnopravnost, koji će najpre služiti studentima, a zatim i čitavom društvu, što je i svrha ovog memoranduma. On je izrazio svoje zadovoljstvo u ostvarivanju ove saradnje i entuzijasta je za rezultat koji će uvođenje ovog predmeta u nastavni plan i program, doneti studentima u oblasti rodne ravnopravnosti.

Pored rektora Dema i gđe Gusia, na ​​ potpisivanju ovog memoranduma su bili prisutni: prorektorka za budžet i finansije, prof. dr Myrvete Badivuku–Pantina, prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof. dr Hysen Bytyqi, prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr Dashamir Berxulli, dekan Ekonomskog fakulteta, prof. Asoc. dr But Dedaj, profesorka Ardiana Gashi, gđa Shpresa Zariqi - Aagencija za rodnu ravnopravnost i gđa Visare Gorani-Gashi - Sida i gđa Blerinda Idrizi rukovoditeljka projekta koju finansira Sida.

Današnjim potpisivanjem ovog memoranduma, kurikulumu Ekonomskog fakulteta će biti dodat predmet sa rodnom perspektivom „Rodna ekonomija”, koji će ujedno biti prvi predmet na Balkanu uveden na akademskom nivou.