APR poziva sve da se pridruže kampanji 16 Dana Aktivizma!

November 25, 2018

Kampanja 16 Dana Aktivizma je svetska kampanja koja se organizuje svake godine. Kampanja počinje 25. novembra, poznatog kao Međunarodni Dan za eliminaciju nasilja nad ženama i završava 10. decembra, na Dan ljudskih prava.

Svake godine, putem kampanje, poziva se na globalnu akciju za podizanje svesti širom sveta za sprečavanje i eliminaciju nasilja nad ženama i devojkama. Simbol kampanje je bela mašna, a zvanična boja kampanje je narandžasta koja simbolizira svetlu budućnost i slobodan svet bez nasilja nad ženama i devojkama.

Sporo i neujednačeno sprovođenje zakonskog okvira, nedovoljna pažnja posvećena sprečavanju pojave nasilja i kontinuirana diskriminacija, neravnopravnost polova, diskriminatorne norme i rodni stereotipi, nedostatak finansijskih sredstava za sprovođenje politike i zakonskih okvira, ostaju glavne velike prepreke za eliminaciju nasilja nad ženama i devojkama.

Povodom obeležavanja 25. novembra Međunarodnog Dana za eliminaciju nasilja nad ženama, Agencija za Polnu Ravnopravnost, skreće pažnju na neophodnost pravovremenog reagovanja i prema institucionalnim odgovornostima svih državnih institucija i celog društva, posebno u slučajevima kada se nasilje u porodici prijavljuje, identifikuje ili kada postanemo njeni svedoci. Neopravdano je nedelovanje ili neuspeh nadležnih institucija da zaštite žrtvu(e).

ARP ponovo naglašava da treba da postoji kontinuirana saradnja između institucija Republike Kosova, organizacija civilnog društva, medija i celog društva, jer samo zajedničkim naporima možemo okončati nasilje nad ženama i devojkama i radi oblikovanja opšteg ambijenta gde je nasilje nad ženama neprihvatljivo i gde se ono ne toleriše.

Nasilje nad ženama i dalje je zabrinjavajuća pojava na Kosovu, gde se svake godine prijavljuje oko hiljadu takvih slučajeva, ali taj broj ne predstavlja realno stanje na terenu.

Gubitak života majki, supruga, devojaka, sestara mora biti alarm za sve nadležne institucije u zemlji! U slučaju nasilja nad ženama, državni mehanizmi moraju garantovati socijalnu, ekonomsku, zdravstvenu i psihološku zaštitu za žrtve.

Ove godine, APR obeležava otvaranje kampanje 16 Dana Aktivizma sa osvetljavanjem Zgrade Vlade - Kancelarije Premijera sa simbolom bele mašne i narandžastom bojom, u spomen i počast žrtvama nasilja, gde će po prvi put biti prikazana imena svih žena koje su izgubile život u poslednje dve decenije.