May 18, 2023

Agencijza za Ravnopravnost Polova/KP u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju u koordinaciju sa SPR u Opšini Glogovac i podršku sa tehnićkom astencijom od UN Women je organzirala jednu dnevni trejning “Prevencija i tretiranje slućaja Seksualnog Uznemiravanja u Radnom Mestu sa 23 Službenicima u Opštini Glogovac.Tokom trejninga će biti prezentirani forme seksualnog uznemiravanja , politike seksualnog uznemiravanja u Institucijama Javne Administracije, kreiranje Kulture poštovanja u Radnom Mestu, lanac menađiranja slućaja Seksualnog Uznemiravanja, itd.