APR u saradnji sa službenicom za rodnu ravnopravnost u opštini Dragaš je organizovala obuku na temu „Nasilje u porodici “

October 31, 2018

APR u saradnji sa službenicom za rodnu ravnopravnost u opštini Dragaš je organizovala obuku na temu „Nasilje u porodici “

Agencija za Polnu Ravnopravnost u saradnji sa sližbenicima za Polnu Ravnopravnost u opštini Dragaš je organizovala obuku na temu „Nasilje u porodici “.

Na ovoj radionici je razgovarano o nasilju u porodici na Kosovu, posebno o Standardnim operativnim procedurama, kao i njihovoj primeni od strane institucionalnih aktera. Radionica je održana 10.10.2018. i 15.10.2018. godine u hotelu „Argjena" u Brodu. Na ovoj radionici je učestvovalo 16 zvaničnika iz različitih odeljenja, predstavnici Odeljenja obrazovanja, predstavnici odeljenja Centra za socijalni rad i Osnovnog suda opštine Dragaš.